Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

Excursie Het Halstersche- en Oudlandsch Laag


Het Halsters Laag is gesitueerd ten oosten van de A4 en ten westen van Moerstraten. Het gebied ligt in de gemeente Bergen op Zoom en is in eigendom van Staatsbosbeer (223 ha.).

Het Halsters Laag maakte aanvankelijk deel uit van een zeer omvangrijk hoogveengebied. In de periode 1250-1750 is dit veen door turfwinning vrijwel volledig verdwenen. Door de explosieve bevolkingsgroei in de late Middeleeuwen ontstond er een grote behoefte aan brandstof in steden als Antwerpen en Bergen op Zoom. Grote delen van het westelijk gelegen veen stonden onder invloed van de zee. Daar werd het veen ook gebruikt voor de zoutwinning (darinckdelven). Voor meer informatie over de veengeschiedenis: Verdwenen Venen van Karel Leenders.

In de periode daarna had Het Laag vooral een militaire functie en is het meerdere malen voor langere tijd onder water gezet om de stad Bergen op Zoom te beschermen tegen de Spanjaarden en later tegen de Fransen. Samen met het nabij gelegen fort De Roovere, Fort Pinssen en fort Moermont maakte het deel uit van de West Brabantse Waterlinie. Fort De Roovere heeft zijn militaire functie behouden tot 1816 en is in 2010-2012 geheel gerenoveerd.

De landbouwkundige betekenis van het Laag bleef beperkt door de komvormige ligging en door de aanwezigheid van kwel vanuit de hoger gelegen Brabants- Vlaamse zandgronden. Het Halsters Laag laat op de kaart van 1910 (bijgaand) tal van veenputten zien als gevolg van kleinschalige vervening. Het veen en de veenputten in combinatie met de voedselarme minerale ondergrond gevoed door kwel droeg bij aan een grote botanische rijkdom.

Samen met het Gastels Laag (Oudenbosch) , De Berk-Angels wegje (De Leur), Lage Vucht polder, Rooskensdonk en Weimeren (Breda), De Binnenpolder van Terheijden en De Langstraat (Waspik, Waalwijk) vormt het Halsters Laag de Naad van Brabant. Het is het overgangsgebied van de zandgronden en de klei en klei-op-veen gronden. Deze gebieden staan van oudsher bekend om de voorkomende kwel en de daarmee samenhangende soortenrijkdom.


De provincie Noord-Brabant heeft het gebied aangewezen als Natte Natuurparel en Staatsbosbeheer heeft in 2009 de vermeste bovenlaag afgegraven. Deze maatregel vormde de uitgangssituatie voor het herstellen van deze bijzondere natuur op natte en voedselarme bodems. Na ruim 10 jaar zijn de effecten goed waarneembaar in het veld. Behalve de botanische betekenis is Het Laag inmiddels het broedgebied van onder andere de wulp, grutto, kievit, patrijs en roodborsttapuit.

 

 

Het Laag is goed bereikbaar vanaf de parkeerplaats en toegankelijk op wegen en paden. Laarzen aanbevolen.

 

 

De kaart is een uitsnede van de topografische kaart van 1910. Naast de talrijke veenputten zijn er vele houtwallen en bosjes waar te nemen. De velden zijn afwisselend akkerland en weiland. Wat doet deze landschappelijke kwaliteit met de biodiversiteit?

 

Voor wie: Leden + niet-leden (maximaal 25 deelnemers)

Excursie

begeleiding:

Ronald van der Stroom, ecoloog.
Wanneer: Zaterdag 25 april 2020
Tijd: Van 8.30 – 12.00 uur (vertrek uit Breda om 8.00 uur)
Aanmelden: Via excursies@westbrabantsevwg.nl 
Plaats:

Halsters Laag, startpunt P-plaats Laageinde, Halsteren (zie foto)

Bijzonderheden: Lengte wandelroute : 6 km / lunch en drinken zelf meenemen / schoeisel: stevige wandelschoenen en bij nat weer eventueel laarzen, eventueel telescoop meenemen.
Vervoer: Carpoolen vanaf de buitenparkeerplaats van IKEA
Kosten: De kosten voor het vervoer worden onderling verrekend.

(Laatste wijziging 5-3-2020) 

 

 

 

 

Terug...

^ Naar boven