Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Windmolenslachtoffers - Wie zoekt er mee?

Oproep voor nieuwe vrijwillers.

 

 

In oktober 2017 heeft de West Brabantse Vogelwerkgroep een overeenkomst getekend met het windpark Etten-Leur, waarbij is afgesproken dat wij gedurende de eerste 3 jaren dat de windmolens in werking zijn onderzoek zullen uitvoeren naar slachtoffers door toedoen van deze 3 windmolens. En daarvoor ontvangt de West Brabantse Vogelwerkgroep jaarlijks een donatie tot het moment dat de windmolens ontmanteld worden.

Vorig jaar hebben enkele bestuursleden en andere vrijwilligers hun tijd gewijd aan het tellen van slachtoffers van de drie nieuwe windmolens bij Etten Leur. En met succes. Het verslag van het vorig jaar is gepubliceerd in het Hupke …

 

Maar dit jaar gaan we door en volgend jaar ook nog. Samen met IVN Etten Leur (tegenwoordig geheten IVN Dintel en Marklanden) wordt er in de broedtijd tweemaal per week rond de drie molens gelopen op zoek naar dode vogels en vleermuizen (maar dat gebeurt later in de zomer).

 

Nu hadden we 8 mensen gevonden maar er zijn er nu drie minder, kortom net te weinig om een tiental weken vol te kunnen maken. Kortom ik zoek nieuwe vrijwilligers onder de leden van de Vogelwerkgroep die periodiek tijd over hebben om rond en nabij de windmolens te zoeken.

Voor de broedtijd (dat is van 15 maart tot 20 mei) is dinsdagmorgen en vrijdagmorgen afgesproken. Een zoekronde kost ongeveer 2 uur. Er wordt dan in een cirkel van 96 meter om de turbines gezocht, ook op de akkers en de dijk. Zolang dat tenminste mogelijk is, dus als er geen gewas is ingezaaid of gepoot.

 

Het handigst is natuurlijk als je in Etten Leur of Prinsenbeek woont, maar ook vanuit de Haagse Beemden e.o. ben je er zo.

Het handigst is natuurlijk als je in Etten Leur of Prinsenbeek woont, maar ook vanuit de Haagse Beemden ben je er zo.

 

Meld je aan bij Piet van Iersel (e-mail: Piet.van.iersel@planet.nl) (of bel : 076 5816382 of mobiel 06 30436366) of bij de voorzitter, Bert van der Haar. (voorzitter@westbrabantsevwg.nl)

 

 

De reiskosten zijn declarabel via de penningmeester tegen het geldende tarief volgens de Belastingdienst. Hij zal bij opgave als teller je voorzien van een formulier daarvoor.

 

 

Piet van Iersel

 

 

(Datum laatste wijziging 25-02-2022)

Terug...

^ Naar boven