Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Monitoring deel Galderse Heide

De gemeente Breda bezit een deel van de Galderse heide en is van plan om deze binnenkort aan te gaan pakken ter verbetering van de biodiversiteit en beoogde natuurdoelstellingen.

 

De gemeente wil daarbij dan graag ook monitoren of de door hen dan ingezette maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan de ambities.
Om daar een goed beeld van te krijgen wil de gemeente dus eerst een zogenaamde ‘0‘ meting doen van de huidige situatie en vervolgens gaan monitoren in de jaren erna wat de effecten zijn.

 

Daartoe heeft de gemeente een oproep gedaan aan de natuurverenigingen met de vraag of er al gegevens bekend zijn van de huidige situatie en anders of natuurverenigingen dan een bijdrage willen leveren om wel de huidige situatie in kaart te brengen. Daarmee kunnen kosten uitgespaard worden voor inzet van externe organisaties en dat niet gebruikte geld kan dan weer in andere natuurprojecten gestoken worden.

Zo gaat de KNNV Breda de planten, (nacht)vlinders, libellen en insecten inventariseren.

 

De vraag aan de VWG is derhalve of wij ook een bijdrage willen en kunnen leveren aan dit project door nog dit jaar een ‘0’meting uit te voeren en vervolgens in een periode daarna te monitoren. De details daarvoor moeten dan nog uitgewerkt worden.
Daartoe zouden we een tijdelijke werkgroep kunnen oprichten om dit invulling te geven.
Als u daar aan kunt en wilt bijdragen kunt u dit melden aan de voorzitter. voorzitter@westbrabantsevwg.nl.

 

(Laatste wijziging 6-4-2022)

Terug...

^ Naar boven