Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Vogels houden van Breda: vogels in de bebouwde kom van Breda

Het boek is te leen bij de Centrale Bibliotheek van Breda en is te vinden onder de rubriekscode: 598.32

Recensies
Gepubliceerd op de website van Vogels in Brabant

Boek over de vogels van Breda

De West Brabantse Vogelwerkgroep heeft ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan het boek: ’Vogels (houden) van Breda’ gepubliceerd.
Het boek over de broedvogels van Breda is verschenen. In het boek 'Vogels (houden) van Breda' staan de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de broedvogels in de stad Breda. Welke vogels komen waar voor in de bebouwde kom van Breda en waarom juist daar?

De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt tot een verhaal in woord en beeld over de vogelrijkdom van Breda in het heden en het verleden. Meer dan zeventig vogelsoorten zijn opgenomen. Het boek bevat veel illustraties en foto’s.
Op verspreidingskaarten is per vogelsoort aangegeven op welke plaatsen de vogels zijn waargenomen. Daarvan worden een aantal karakteristieke plaatsen in de stad besproken, zoals de wijken Boeimeer en Westerpark, parken als Valkenberg, Zaartpark, Wilhelminapark en de Emerput met hun vogelrijkdom. Leden
van de vogelwerkgroep vertellen persoonlijke verhalen over hun belevenissen met vogels. En het boek bevat tips om vogels in de eigen omgeving te behouden en te beschermen.
Kortom: een fantastisch naslagwerk en studieboek voor iedereen die van vogels houdt, en in het bijzonder voor de bewoners en natuurliefhebbers van Breda.

Uit: Digitale Nieuwsbrief Brabant collectie, Tilburg University

Vogels houden van Breda
Vogels in de bebouwde kom van Breda geïnventariseerd door de West Brabantse Vogelgroep, 2002-2008

Een boek voor ieder die Breda en de vogels in Breda een warm hart toedraagt. Vogels hebben altijd al de aandacht getrokken en de nieuwsgierigheid gewekt. Vogelaars hebben daar hun hobby van gemaakt.
Velen menen dat er in de stad weinig spectaculairs te vinden is op vogelgebied. Maar de werkelijkheid leert anders.
Cultuurnatuur in de vorm van waterpartijen, parkjes, oude muren, begraafplaatsen en zelfs industrieterreinen levert heel wat leuke waarnemingen van gewone en bijzondere soorten op.

Een groepje vogelaars, allen lid van de West Brabantse Vogelwerkgroep, heeft zich in de periode 2002-2008 gericht op vogels in de stad.
Elk jaar werden steeds weer andere delen van Breda geïnventariseerd. Ze trokken er in alle vroegte met verrekijker en gebiedskaart op uit om te kijken en vooral te luisteren naar de vogels en die waarnemingen op kaart in te tekenen.
Op die verspreidingskaarten ligt vast waar welke vogels binnen de bebouwde kom voorkomen.
Zo ontstond een verhaal in woord en beeld over de vogelrijkdom in Breda, in heden en verleden, met daarin opgenomen de gegevens van meer dan 85 vogelsoorten. Daarnaast beschrijvingen van een aantal karakteristieke plaatsen zoals de wijken Boeimeer en Westerpark, de parken Valkenberg, Wilhelminapark en Zaartpark, de Kamertjes, de begraafplaats Zuilen en de Emerput, voor vogels interessante gebieden.
Samen met sfeervolle foto’s en tekeningen en niet te vergeten de duidelijke verspreidingskaarten vormen zij dit boek.

Pers
Bron: BN/De Stem van 22 – 11 – 2008
Door Palko Peeters

Stadsvogels in boek - De bedreigde huismus staat toch mooi op nummer 6

BREDA - In mei 2009 verschijnt het boek Vogels houden van Breda van de West Brabantse Vogelwerkgroep.Met een inventarisatie van vogels in de bebouwde kom van de stad, boordevol foto's en kaarten, per broedvogel en wijk. Nu al kan bij uitgever NPN Media bv in Breda worden ingeschreven voor het boek (17,50 euro). Samenstellers zijn Agnes en Hans van der Sanden (foto). Hoe staat het eigenlijk met de vogels in de stad? Wat komen we zoal tegen in onze tuin en in de parken? Agnes en Hans van der Sanden zijn er al zeven jaar zoet mee. In beeld brengen wat de vogelstand van Breda te bieden heeft.

De woonkamer aan het Speelhuisplein is omgetoverd tot zenuwcentrum, kaarten op tafel, de laptop roodgloeiend. Een monsterklus, geven de twee toe. Alleen maar te doen in tijden van pensioen.

Agnes zat veertig jaar in het onderwijs, van biologie tot Engels. Het Baroniecollege was de laatste werkgever. Hans stond bijna veertig jaar achter de toonbank van fotozaak Van den Heuvel aan de Generaal Maczekstraat. Ze behoren niet tot de vogelfreaks die afreizen naar Texel om een sneeuwuil te spotten. "Dat niet", lacht Agnes. "We zijn geen soortenjagers. Maar de vakanties staan altijd wel in het teken van vogels, combineren met natuur en cultuur." Hans: "Het is niet zo dat ik er op uit trek met een fototoestel, dat niet. Maar spotten vinden we leuk, de verrekijker ligt in de buurt."
Ze zijn al sinds mensenheugenis lid van de West Brabantse Vogelwerkgroep. En de interesse in vogels zat er bij Hans al vroeg in. Zijn vader had kanariepietjes, Hans moest lang geleden stoppen met de volière, geen plek meer in huis. En nu houden ze zich bezig met het uitpluizen van de broedvogels van de stad. Merels, kauwen, mussen. Waar zitten ze, en vooral, in welke mate? Het idee komt van Willem Veenhuizen, bioloogsecretaris van de Vogelwerkgroep, die het kunstje ook al een keer deed in Eindhoven.
Agnes en Hans beschikken over 32 veldmedewerkers, stadsbewoners, leden van de Vogelwerkgroep. De tellers, die zich overigens niet bij bosjes aandienen, gaan door het leven met een lijst, dag in dag uit spotten en tellen.
Aan deskundige Veenhuizen om de observaties te interpreteren tot een zo getrouw mogelijk beeld. Een onderzoek als de tuinvogeltelling en de Broedvogelatlas West- Brabant worden gebruikt als aanvullend materiaal.
Zo zijn er, met hulp ook van stadsecoloog Wouter Schuitema, 85 soorten broedvogels in de stad in kaart gebracht. De exacte aantallen zijn nog niet verwerkt. Maar als tipje van de sluier kunnen ze wel al een toptien leveren. Verrassend genoeg, zegt Hans, staat de inmiddels beschermde huismus in Breda toch nog op plaats 6. Is Breda een echte vogelstad? Dat valt volgens Agnes wat moeilijk te zeggen. Maar vogels houden wel van Breda, stad die gezegend is met het Markdal, de Haagse Beemden en parken.
Het boek bespreekt van iedere vogel de bedreigingen, vergelijkt met andere steden en er zijn anekdotes, van de visarend in het Markdal tot de pestvogel in de Haagse Beemden. In de stad zijn zestien soorten gespot die op de rode lijst staan: de nachtegaal, patrijs, huismus, visdief, koekoek, steenuil, groene specht. Agnes: "Maar de huiszwaluw en kuifleeuwerik zijn verdwenen, die behandelen we toch ook wel even." De verspreidingskaart van de merel vertoont in hartje stad verdacht weinig stippen. Vogels zijn zeldzamer in het stadscentrum. Agnes: "Af en toe een zwarte roodstaart, die heeft veel gebouwen nodig."

 

Terug

^ Naar boven