Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Liefhebbers voor broedmonitoring van de Raven gezocht!

Van de Ravenwerkgroep Nederland hebben we het verzoek ontvangen om een plaatselijke werkgroep samen te stellen om de Raven in het Mastbos te gaan volgen.

Wie zou er interesse en tijd hebben om de Raven actief te gaan volgen in het Mastbos?

 

Concreet zal het ongeveer inhouden dat er in januari en februari redelijk intensief gezocht wordt naar activiteit en baltsgedrag van de Raven.

De activiteit kun je met hulp van waarneming.nl en informatie van Staatsbosbeheer zoeken en volgen. De contacten met Staatsbosbeheer zijn goed. Jarno van Bussel, boswachter ecologie, verschaft ons informatie. Hij is zeker bereid meer info te verstrekken aan mensen die bereid zijn deze soort intensiever te monitoren.

 

Van februari tot half maart moet terughoudend en op afstand gemonitord worden. En vanaf half maart tot eind april (soms wat langer als ze met nesten door storm of predatie eind februari opnieuw zijn begonnen) zijn er mogelijk jongen en is het aan te bevelen om wekelijks te monitoren om het nest met jongen te volgen.

 

Ervaring met monitoren (vooral roofvogel monitoring) is gewenst, maar ze zijn zeker bereid om vanuit de landelijke werkgroep te ondersteunen bij het opstarten van een nieuwe plaatselijke werkgroep.

Dus heb je de tijd (van januari tot ongeveer eind april) en motivatie neem dan vooral contact op met de bio-secretaris via de mail: bio-secretaris@westbrabantsevwg.nl. Zij kan nog wat meer informatie geven, en het contact met de Ravenwerkgroep Nederland en Staatsbosbeheer begeleiden.

 

Vanaf begin februari gaat de website van de Ravenwerkgroep Nederland live. Zie dan https://www.ravenwerkgroep.nl/

 

(Datum laatste wijziging 10-3-2023)

Terug...

^ Naar boven