Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Inventarisatie van gierzwaluwen en huismussen in Breda.

De energietransitie zorgt er voor dat er versneld geïsoleerd wordt op grote schaal. Veelal gaat dat ten koste van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen nest en verblijfplaatsen.

 

In een soortmanagementplan (SMP) staan maatregelen, gedragsregels en afspraken opgesteld om ruimtelijke ontwikkeling, beheer en bescherming van betreffende soorten mogelijk te maken. Met een soortmanagementplan kan een generieke ontheffing worden verkregen en overtreding van de Wet natuurbescherming worden voorkomen.

Het onderzoeksgebied omvat de bebouwde kom van Breda. De gemeente heeft een bestand van de gebieden die deel gaan uitmaken van het SMP.

Om de grootte van de populaties op een goede manier te onderzoeken is het onderzoeksgebied opgedeeld in deelgebieden van ca. 7,5 km openbare weg, waardoor het totale onderzoeksgebied voor zo’n deel 30-40 ha bedraagt. Het onderzoeksgebied van de gemeente Breda komt dan uit op ongeveer 102 deelgebieden.
De aanwezigheid van broedgevallen gierzwaluwen wordt vastgesteld door middel van het inventariseren van de gierzwaluwen tijdens 3 veldbezoeken met een tussen tijd van 10 dagen in de periode 01 juni – 15 juli.
Het bezoek moet plaatsvinden vanaf ongeveer 20.30 uur tot een halfuur na zonsondergang.

 

De vereniging is op zoek naar zoveel mogelijk leden die willen helpen bij dit relatief korte onderzoek.

Dit onderzoek is ook zeer geschikt voor nieuwe leden of leden die menen dat ze nog te weinig kennis zouden hebben. Het betreft maar twee algemene soorten...................

Op een nog later vast te stellen datum zal er meer informatie over deze inventarisatie worden gedeeld.

 

Heb je belangstelling meld je dan aan via secretaris@westbrabantsevwg.nl

 

De gierzwaluwen en huismussen rekenen op jullie.

 

 

(Datum laatste wijziging 24-03-2023)

Terug...

^ Naar boven