Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Avondexcursie Bleeke Heide

 

Soms hoef je niet ver te gaan en te lopen om mooie waarnemingen te doen. Op zondag 10 september gaan we in de avond naar de Bleeke Heide. Sandra Aarts laat ons zien welke bijzondere vogels er op de plassen zijn neergestreken. 
We zoeken een paar plaatsen aan de westkant van de plassen uit waar we met de zon in de rug goed zicht hebben op de vogels.

 

De Bleeke Heide is een klein maar interessant gebied waar je veel verschillende vogels kunt waarnemen. Het wordt door Staatsbosbeheer beheerd als een weidevogelgebied. De graslanden worden beweid door vee van boeren uit de directe omgeving. De zwart-witte dames komen vaak even nieuwsgierig kijken. De waterstand wordt door een stuw kunstmatig hoog gehouden waardoor het gebied langer het water vast kan houden en waardoor de lagere gedeelten langer vochtig blijven. In de herfst en winter maak je kans onder andere de volgende vogels te zien: Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Dodaars, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Fazant, Patrijs, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Wintertaling, Wulp, Goudplevier, Kievit, Regenwulp, Kleine Plevier, Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Bosruiter, Witgat, Buizerd, Sperwer, Slechtvalk, Torenvalk, Holenduif, Groenlink, Vink

 

Wulp, foto Ria Lambregts

 

Op de plassen zitten altijd diverse eenden, futen, meeuwen en ganzen, maar we hopen natuurlijk op een paar bijzondere gasten op doortrek. Wie spot ze het eerst? We lopen niet ver, maar het terrein is wel onregelmatig.

 

 

Wanneer: Zondag 10 september 2023
Excursiebegeleiding Sandra Aarts
Tijd: Van 18.30 – 20.30 uur
Maximaal aantal deelnemers: 8 (leden en indien niet vol ook niet-leden)
Aanmelden: Via excursies@westbrabantsevwg.nl 
Locatie:

Verzamelen bij het schuurtje bij de kruising van de Hazenweg en de Houtgoorstraat

Parkeren: Parkeer je auto veilig op de parkeerplaats bij het vogelscherm en wandel dan een stuk (terug) naar de   Hazenweg. Hou rekening met de extra tijd die daarvoor nodig is.
Bijzonderheden: Heb je een telescoop, neem die dan zeker mee. Kleed je op het weer. We staan in het gras, dus   bescherm jezelf tegen muggen en potentieel teken.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan de excursie.

 

 

(Laatste wijziging 30-08-2023)

 

 

 

 

 

Terug...

^ Naar boven