Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Lezing over de Grauwe Klauwier e.a. vogels

Op donderdag 10 oktober verzorgt Marijn Nijssen een lezing over de Grauwe Klauwier en andere vogels.

 

Marijn Nijssen werktt al sinds zijn afstuderen in 1996 bij Stichting Bargerveen als senior onderzoeker/projectleider.

Hij is vooral actief in droge ecosystemen, zoals kustduinen, stuifzanden en bossen, maar ook in overstromingsvlaktes langs rivieren. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe het voedselweb in een ecosysteem verandert onder invloed van hoge stikstofdepositie en dynamische processen als begrazing, verstuiving en inundatie. Hoe verschuift hierbij het habitat en het voedselaanbod voor doelsoorten als grauwe klauwier, nachtzwaluw, eikelmuis of nauwe korfslak? Vanuit zijn expertise is hij lid van de OBN deskundigenteams Duin- en kustlandschap en Rivierenlandschap.

 

Meer informatie over deze lezing volgt zo snel mogelijk.

 

(Laatste wijziging 8-1-2024)

 

Terug...

^ Naar boven