ANBI

De West Brabantse Vogelwerkgroep is door de belastingdienst erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).

Dit betekent dat de vogelwerkgroep een fiscaal erkend goed doel is waardoor giften (inclusief contributie) aan de vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook erfenissen aan de vogelwerkgroep onbelast. Voor een precieze uitleg rondom de ANBI regelingen verwijzen wij naar de site van de belastingdienst.

www.belastingdienst.nl

Daar kan ook worden getoetst dat de West Brabantse Vogelwerkgroep daadwerkelijk een ANBI is.

Verplichte gegevens ANBI
Om als ANBI erkend te blijven moeten wij een aantal gegevens op onze website publiceren.
Dat doen wij hieronder.

Naam: West Brabantse Vogelwerkgroep
Fiscaal nummer 8165.20.

Contactgegevens
Bestuurssamenstelling
Beleids-/Activiteitenplan
Beloningsbeleid: Alle activiteiten door leden ten behoeve van de West Brabantse Vogelwerkgroep worden onbezoldigd verricht.
Doelstelling
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Financiële verantwoording is opgenomen als bijlage 1 in het verslag van de uitgeoefende activiteiten.