West Brabantse Vogelwerkgroep Secretariaat
Bezoekadres voor activiteiten

Gemeenschapshuis ‘De Wegwijzer’
Steendorpstraat 2
Breda

Bankgegevens
Rekeningnummer NL 76 INGB 0001 0637 12 ten name van de West Brabantse Vogelwerkgroep
Inschrijfformulier Cursus Vogelzang