Algemeen

Eigendom van de Gemeente Breda.

Ligging en bereikbaarheid

Het recreatiegebied Asterdplas ligt aan de rand van de wijk Haagse Beemden in het noordwesten van de stad. Gelegen aan de stadsrand ligt het gebied ook in de verbindingszone naar de aangrenzende Groene Hoofdstructuur langs de Mark. Het gebied is bereikbaar via de Rietdijk. Bij de Asterdplas is een parkeerterrein.

Beschrijving

De Asterdplas is gegraven in de 70-er jaren met als doel zandwinning voor de aanleg van de aangrenzende nieuwbouwwijk de Haagse Beemden.

Beheer

De Asterdplas wordt door de gemeente Breda beheerd deels als recreatiegebied en deels als natuurgebied. In de zomer wordt veel gebruik gemaakt van de stranden en de ligweiden en hier wordt veel gezwommen.

Mogelijkheden

De Asterdplas is vrij toegankelijk op water, ligweiden, wegen en paden.
Parkeer de auto of fiets op de parking nabij de Asterdhoeve. Loop langs de noord/westkant van het water over het pad. Aaan het eind van dit pad id weer een parkeerplaats, ga hier naar links en op de eerste T splitsing naar rechts. Dit is het fietspad dat helemaal doorloopt langs en gedeeltelijk over de dijk.

Natuurgebieden

Volg het fietspad tot de eerste mogelijkheid om rechts te gaan.
Ga hier rechtsaf op de verharde weg naar de Villawijk. Volg de Asterdse Sluis en de Asterdkraag tot de Asterddijk en loop terug langs de Asterddijk richting Asterdhoeve.
In de broedtijd wordt het pad door het elzenbroekbos aan de noord/westkant afgesloten.
In de winter mag je schaatsen mits het ijs dik genoeg is natuurlijk.

Wat is er te zien

Lente/zomer
Knobbelzwaan, Wilde Eend, Kuifeend, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans,Meerkoet, Waterhoen, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Merel, Zanglijster, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Winterkoning, Roodborst, Groenling, Vink, Rietgors.

Herfst/winter
Knobbelzwaan, Wilde Eend, Tafeleend, Kuifeend, Smient, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Meerkoet, Waterhoen, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Merel, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Winterkoning, Roodborst, Groenling, Vink, Keep.

Impressies

Asterplas - doorkijkje vanaf de westkant

Asterdplas bezien vanuit het pad aan 

Natuurgebieden

Doorkijkje naar de Asterplas
 

De Asterplas bevroren

De Asterdplas bevroren en dus ijspret

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)