Algemeen

Een open beekdal van de Broekloop bestaande uit broekbosjes en natte weilandjes.

Ligging en bereikbaarheid

Klik hier voor kaart Google map

Het beekdal van de Broekloop ligt tussen de Geerbroekseweg (Ulvenhout) en het Sint Annabos.
De wandeling start aan de Geerbroekseweg tussen huisnummer 10 en 12 aan de andere kant van de weg.
Hier staat een informatiebord.

Beschrijving

Het Ulvenhoutse Bos ligt in een oude beekoverstromingsvlakte van de Broekloop. In de ondergrond bevinden zich uitgestrekte lemige (en dus slecht doorlatende) bodemlagen. Daardoor zijn grote delen van het bos van nature vaak erg nat. De natuurlijke begroeiing van het dal van de Broekloop heeft vroeger waarschijnlijk bestaan uit het elzenrijke essen-iepenbos, een vrij open, structuurrijk bos met naast genoemde boomsoorten ook zomereik en een ondergroei van vogelkers, hazelaar en els. Langs de beek kwam het vogelkers-essenbos voor en op de natste plekken in komvormige, met veen gevulde, laagten zal zich elzenbroekbos hebben bevonden.

In 2001 werd het nieuwe dal van de Broekloop, het tot natuurgebied heringerichte gebied tussen het Annabos en de Geerbroekseweg onder Ulvenhout, geopend. In de jaren daarvoor hebben het Waterschap, Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied via diverse maatregelen de kansen voor de natuur in dit vijftig hectare omvattende gebied verbeterd.

Mogelijkheden

Bij bovengemeld informatiebord start de wandeling.
Loop niet rechtdoor door het klaphekje maar ga rechtsaf het pad in.
Loop dit pad uit tot bijna aan de Valkenburgsweg.
Net voor deze weg kun kan je links af een klaphekje door.
Loop over het weiland en over het brugje van de Broekloop naar het volgende klaphekje. Hier doorheen en linksaf langs de bosrand. Loop dit pad door het bos vlak langs de rand van het beekdal helemaal uit tot aan de snelweg A58. Ga hier links de Geerbroekseweg weer op en wandel tot je weer bij het startpunt bent. Onderweg bestaat de mogelijkheid om zijpaadjes in te slaan die door de weilanden lopen. Met een beetje geluk kun je ook nog reeën spotten.

Wat is er te zien

Lente/zomer

Wilde eend, Waterhoen, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Groene specht, Boomklever, Boomkruiper, Buizerd, Havik, Sperwer, Bonte Vliegenvanger, Goudhaan, Alle mezensoorten, Vink, Groenling.

Herfst/winter

Wilde eend, Krakeend, Boomklever, Boomkruiper, Buizerd, Havik, Sperwer, Zwarte specht, Groene specht, Grote
bonte specht, Kleine bonte specht, Goudhaan, Alle mezensoorten, Groenvink, Sijs, Putter, Vink en Keep.

Impressies

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)