Algemeen
Eigendom van  de gemeente Breda.
Een mooi stukje Bredase natuur bestaande uit natte weilandjes en elzensingels.
De Kamertjes is een overblijfsel van hoe de Haagse Beemden er uit zagen voor dat deze werden volgebouwd.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaart Google maps

De Kamertjes is niet vrij toegankelijk. De Kamertjes zijn te bereiken als volgt: Komende vanaf Breda de Lunetstraat rijdend richting Prinsenbeek/A16. Bij de stoplichten voor de afslag naar de A16 rechtsaf de Westerhagelaan inrijden; eerste weg rechts de Hambroeklaan en daarna weer de eerste weg rechts. Dit is de Arenberglaan. We volgen de slingerende Arenberglaan; we slaan vlak voorbij een bushalte rechtsaf de Steenbroek in, deze straat loopt dood op een kleine parkeerplaats en voor u ligt de Kamertjes. Linksaf de fietspad op en op T splitsing rechtsaf richting fietsviaduct onder de Lunetstraat door. Vlak voor het viaduct rechts is de ingang (het hek) van de Kamertjes.

Beschrijving
Het gebiedje is iets meer dan 2 hectare groot en het bestaat uit enkele bosjes, weilandjes en elzensingels. De weilandjes die omgeven zijn door elzensingels lijken vanuit de lucht gezien op kleine kamertjes; vandaar de naam. De natte weilandjes bestaan uit Dotterbloem hooilandjes. In de Kamertjes komt nog kwelwater naar boven en dat heeft een gunstige invloed op de flora.

 

Beheer
Het beheer is gericht op een zo groot mogelijke variatie van flora en fauna.

De Elzensingels worden door een vaste groep leden van de vogelwerkgroep (de Kamertjesgroep) om de 6 tot 8 jaar afgezet. Dit om er voor te zorgen voor de nodige variatie en dat er steeds verjonging op treedt en dat de kruidenlaag weer gelegenheid krijgt zich te ontwikkelen.


Door het opnieuw uitgraven van de dichtgeslibde greppels komen de Dotterbloemen weer terug.


De weilandjes worden door de Ecoploeg van de gemeente Breda jaarlijks gemaaid in goede samenwerking met de Kamertjesgroep.

Mogelijkheden
Het gebied zelf is niet toegankelijk vanwege de geringe omvang en de kwetsbaarheid.
Het is wel goed te bekijken vanaf de fietspad die rondom de Kamertjes loopt.

Wat is er te zien

Lente/zomer
Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Tuinfluiter, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Houtduif, Roodborst, Waterhoen, Winterkoning, Boomkruiper, Vink, Heggenmus, Merel, Zanglijster.

Herfst/winter
Sijs. Putter, Vink, Houtduif, Buizerd, Blauwe reiger, Waterhoen, Groene specht.

Impressies

Lente/zomer


De bloeiende Sleedoorn kondigt het voorjaar aan

 
De Vlier bloeit weelderig


Koekoeksbloemen in overvloed


Prachtige Dotterbloem hooilandjes


Vlinders vinden we veel in de kruidenlaag (Klein koolwitje)


Doorkijkje

Herfst/winter


Grote zeggenpollen worden elk jaar geknipt


In de winter worden de sloten geschoond


Enkele grote populieren zijn afgezaagd


Een veldje met riet voor de Kleine Karekiet


Soms ontdekken we een heuse Ree

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 21-4-2020)