Algemeen

Met de Gilzewouwerbeek wordt een nieuwe natuur-ontwikkeling bedoeld die is gerealiseerd in samenwerking met verschillende partijen. Het nieuwe natuurgebied is eigendom van de Gemeente Breda.

Ligging en bereikbaarheid

Ligging en bereikbaarheid Atlasblokken 50-14-33/34

In de herfst van 2012 heeft de gemeente Breda het beekdal van de Gilzewouwerbeek heringericht als natuurgebied met subsidie van de provincie Noord-Brabant. Het gebied is het beste te bereiken via de Blookweg in Bavel. Dit is een doodlopende weg en aan het einde, waar de beek onder de weg doorgaat, kun je parkeren. Hier start via een hekje de wandeling.

Beschrijving

Deze natuurontwikkeling kwam tot stand in samenwerking met Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en de Provincie Noord-Brabant.

De Gilzewouwerbeek tussen de Blookweg en de Bolbergseweg kreeg weer een natuurlijke kronkelende loop. De oevers zijn afgegraven en de beek kan (gecontroleerd) buiten de oevers treden, mocht dat nodig zijn. Er zijn paddenpoelen gegraven en zandpaden aangelegd om te wandelen. Op drie plekken is de beek ondiep, zodat men er (met laarzen aan) doorheen kan lopen. Bovendien zijn er vistrappen in de beek, vergelijkbaar met een dam van natuurstenen.

De hoger gelegen delen zijn ingeplant met inheemse besdragende struiken. De lager gelegen delen worden jaarlijks gemaaid om dichtgroeien te voorkomen. Het pronkstuk van de Gilzewouwerbeek is geen vogel maar wel de Boomkikker die al gesignaleerd is.

 

Mogelijkheden

Het gebied is opengesteld en je mag er vrij wandelen met respect voor de natuur natuurlijk. Als je via boven- genoemd hekje het gebied in gaat en rechtdoor loopt kom je bij een houten bruggetje over een sloot. Ga over de brug meteen linksaf. Je kunt dan helemaal langs de buitenrand van het gebied lopen tot het volgende hekje aan de overkant van het gebied aan de Bolbergseweg.
Van hier kun je langs de beek terug lopen naar de auto.
Deze wandeling is ongeveer 3 km.

Wat is er te zien

Lente/zomer

Dodaars, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Grote Canadese Gans Wilde eend, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Oeverloper, Groenpoot, Witgat, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Koekoek, Grote bonte specht, Zwarte kraai, Kauw, Ekster, Gaai, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huis-zwaluw, Gele Kwikstaart, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Zwartkop, Grasmus, Tjiftjaf, Heggemus, Boompieper, Spreeuw, Groenling, Kneu, Putter, Vink.

Herfst/winter

Dodaars, Knobbelzwaan, Nijlgans, Grote Canadese Gans, Grauwe gans, Wilde eend, Sperwer, Buizerd, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Oeverloper, Torenvalk, Sperwer, Watersnip, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Grote bonte specht, Zwarte kraai, Kauw, Ekster, Gaai, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Heggemus, Spreeuw, Groenling, Putter, Kneu, Vink.

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)