Algemeen

Met het Markdal wordt het stroomgebied van De (Boven)Mark aangeduid vanaf de grenspaal bij Meersel-Dreef tot aan de Duivelsbrug in het Ginneken.
De Mark is een laaglandbeek die vanaf de bron in Merksplas, wordt gevoed door verschillende andere beken en daardoor uiteindelijk ter hoogte van Breda van beek tot rivier uitgroeit.
Eigendom van Natuurmonumenten en diverse particuliere grondeigenaren. Het beheer van de gebieden wordt onder andere uitgevoerd door Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Brabants Landschap.

Ligging en bereikbaarheid

Atlasblokken: 50-13-34/44/54 en 50-23-13/23/34/44/53.
Het Markdal is vanwege de langgerekte vorm op allerlei manieren goed bereikbaar. Zowel vanuit het Ginneken, Ulvenhout en Mastbos in het noorden van het gebied, als vanuit Strijbeek, Notsel, Galder en Meersel-Dreef in het zuiden, zijn er vele wegen en paden die leiden naar het Markdal. In het Markdal zelf kan uitstekend gewandeld of gefietst worden op de wandel- en fietspaden die van noord tot zuid het gehele dal doorkruisen, Ook kan het gebied per kano worden verkend.

Beschrijving

Kenmerkend aan het Markdal is dat het zowel agrarische weidegronden, bospercelen, parktuinen als stedelijke gebieden omvat. Dit maakt het tot een zeer gevarieerd en geliefd gebied. Afgelopen jaren is gestart met werkzaamheden om de natuurlijke, meanderende loop in De Mark terug te brengen. Op diverse plaatsen is de grond verschraald door de bovenlaag van weilanden af te graven. Hierdoor wordt ruimte gegeven aan plantensoorten die passen in een dergelijk beeklandschap. De doelstelling voor de komende jaren is om op deze wijze verder te werken aan het ‘duurzaam en vitaal’ maken van het Markdal. Direct aan het Markdal grenzen andere natuurgebieden, zoals het Mastbos, de Blauwe Kamer, de Elsakker en de Aschputten (Meerle). Hierdoor is sprake van een omvangrijke, aaneengesloten, natuurlijke zone. 

Mogelijkheden

Het Markdal biedt goede mogelijkheden om zowel korte als lange wandel- of fietstochten te maken. De laatste jaren was het bewoonde Ooievaarsnest op de boerderij van Staatsbosbeheer een ware publiekstrekker. Reislustigen kunnen hun tocht door het Markdal uitbreiden met een tocht door de ‘Vallei van De Mark’ die loopt vanaf Merksplas tot aan de watermolen bij Meersel-Dreef. Met horeca op loopafstand in het Ginneken en de speeltuin/Mariatuin met terras bij de paters in Meersel-Dreef heeft het Markdal ‘voor ieder wat wils’ te bieden.

Wat is er te zien

In het Markdal zijn afgelopen jaren meer dan 150 verschillende vogelsoorten waargenomen. Zo zijn de volgende vogels regelmatig te zien:

Lente/zomer

Ooievaar, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, IJsvogel, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Blauwe reiger, Grote Zilverreiger, Lepelaar, Aalscholver, Knobbelzwaan, Wilde eend, Kuifeend, Meerkoet, Waterhoen, Fuut, Dodaars, IJsvogel, Bosuil, Buizerd, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Boomklever, Kramsvogel, Kievit, Scholekster, Roodborst-tapuit, Groene Specht, Putter, Sijs, Watersnip.

 

Herfst/winter

Grote Canadese gans, Grauwe gans, Nijlgans, Blauwe reiger, Grote Zilverreiger, Aalscholver, Knobbelzwaan, Wilde eend, Kuifeend, Wintertaling, Smient, Meerkoet, Waterhoen, Fuut, Dodaars, IJsvogel, Bosuil, Buizerd, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Boomklever, Kramsvogel, Kievit, Scholekster, Groene Specht, Putter, Sijs, Watersnip. 

 

Jan Benoist en Arend Meeuwissen

Terug…

(Laatste wijziging 21-4-2020)