Algemeen

Eigendom van de Gemeente Breda. Het Zaartbos vormt de verbinding tussen de Trippelenberg en het Zaartpark. De Aa of Weerijs is ook hier afgedamd (in 2005) om haar weg te vervolgen door een nieuwe meanderende rivier over een lengte van 700 meter.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaart Google maps

Het Zaartbos ligt langs de Aa of Weerijs tussen de brug aan de Graaf Engelbertlaan en de brug aan de Doctor Batenburglaan. Vanaf beide bruggen kun je het gebied bezoeken.

Zaartbos langs de zuidelijke rondweg

Beschrijving

Het Zaartbos is in 1987 aangelegd grotendeels met geld van de Esso (ExxonMobile). Het maakt onderdeel uit van het beekdal van de Aa of Weerijs. Het bestaat uit natte ruige weilandjes en bosjes die onder water lopen bij hoge waterstanden. Een en ander bedoeld om in Breda droge voeten te houden. In 2005 is de rivier hier afgedamd en opnieuw meanderend gemaakt in samenwerking tussen de Gemeente Breda, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de Landinrichting Weerijs. Hierdoor ontstaan nu op natuurlijke wijze steile wandjes waarin bijvoorbeeld de IJsvogel kan broeden. Deze wordt hier ook regelmatig gesignaleerd. Door de wisselende waterstanden is dit een zeer levendig gebied.

Bij hoog water ken je het gebied niet meer terug

Het water zoekt zijn weg en mooie kantjes voor de IJsvogel ontstaan vanzelf

Beheer Het gebied wordt in de zomer begraasd door Galloways. Deze hebben het gehele gebied ter beschikken en lopen ook door de bosjes. Ze houden de bossen open.

Galloways aan het werk

Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk over het wandelpad dat rond het Zaartbos loopt. Start bij de Graaf Engelbertlaan en loop het gebied in door het hek. De heenweg voert door het natte gedeelte en loopt tussen de nieuwe meander en de rivier. Dit pad is bij hoog water niet te gebruiken en na hoog water langdurig erg nat. Dus laarzen aan. Aan het einde van dit pad ga je weer door een hek en over de dijk naar rechts. De terugweg voert over de nieuw aangelegde dijk die er voor zorgt dat bij hoog water het Esso gebouw geen natte voeten krijgt. In de zomer vinden we langs de nieuwe meanderende rivier honderden Weidebeekjuffers. De wandeling is eenvoudig uit te breiden met een bezoek aan de Trippelenberg of het Zaartpark.

Wat is er te zien

Lente/zomer

Fuut, Torenvalk, Buizerd, Sperwer, Zwarte kraai, Wilde eend, Meerkoet, Waterhoen, Blauwe reiger, Winterkoning, Roodborst, Heggenmus, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Houtduif, Gaai , IJsvogel.

Herfst/winter

Zwarte kraai, Torenvalk, Buizerd, Sperwer, Wilde eend, Meerkoet, Waterhoen, Blauwe reiger, Winterkoning, Roodborst, Pimpelmees, Koolmees, Houtduif, Gaai , IJsvogel.

Impressies

Lente/zomer

De Knobbelzwaan heeft het Zaartbos ook ontdekt

Langs de oever van de meander vinden we o.a. Kattenstaart en St Jacobs kruiskruid

Meanderende rivier zoekt eigen weg

Oude sloot

Ook de Galloways houden van droge voeten

 

Herfst/winter

Sfeerplaatje langs de nieuwe meander

De ingang aan de burg. Kerstenlaan

Door de kale Populieren doemt het Esso gebouw op

Ruig weiland dat regelmatig onder water loopt

 

Jan Benoist 

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)