Algemeen
Eigendom van de Gemeente Breda. Het Zaartpark is een wandelpark in het beekdal van de Aa of Weerijs. Het is een van de meest natuurlijke en natuur-rijke parken van Breda. Planten en dieren kunnen langs dit park vanuit het Mastbos en het stroomgebied van de Aa of Weerijs de stad en het gebied noordelijk van de stad bereiken en andersom. Het beekdal hier is een ecologische verbindingszone en tegelijk bufferzone tussen stad en landelijke omgeving.

Ligging en bereikbaarheid

Atlasblokken: 50-13-22 .
Het Zaartpark ligt ten zuiden van de Langendijk tussen de Oranjeboomstraat en het voormalige Amphia Ziekenhuis. Het beste te bereiken via de Langendijk. Parkeren kan langs de Langendijk bij het Luzac College. Voormalige kerkje. 

Beschrijving

In 1996 is het Zaartpark opnieuw (ecologisch) ingericht. Er zijn geulen gegraven, heuveltjes en dijkjes aangelegd. Zo ontstonden overgangen tussen lage, natte en hoge, droge delen. De bruggen in het park werden gemaakt van hergebruikte palen van de Rotterdamse havens.

De bedding van de Aa of Weerijs heeft sinds 2005 ook zijn meanders weer terug gekregen in een samen-werkingsverband tussen de Gemeente Breda, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de Landinrichting Weerijs. Voorheen waren er stuwen geplaatst, maar nu zijn die vervangen door vistrappen en kunnen vissen zich weer stroomopwaarts verplaatsen. Zo krijgt de natuur nieuwe kansen om bezit te nemen van het beekdal.

Het waterrijke Zaartpark ligt op een knooppunt van drie Bredase beken: De Zaart, de Aa of Weerijs en de Turfvaart. De Aa of Weerijs staat in verbinding met het zuidelijker gelegen Mastbos en Zaartbos.

Door het ecologisch beheer ziet het Zaartpark er een beetje anders uit dan andere Bredase parken. Sommige stukken in het park worden niet zo vaak of helemaal niet gemaaid. Je zult hier weinig kort geschoren gazons en perkplanten vinden. Daarvoor in de plaats zie je bermen met wilde planten, rijk begroeide oevers, heesters en veel verschillende boomsoorten. Belangrijk voor konijnen, muizen, vlinders, sprinkhanen en andere insecten. Vogels vinden hier hun voedsel (insecten en bessen) en beschutting. Op de oevers met moerasplanten maken watervogels hun nest. Zelfs de ijsvogel is gesignaleerd. In de diepere delen van de vijvers overwinteren vissen en kikkers.

De piramidevormige heuvel aan de zuidkant van het park is gemaakt van stalen manden, gevuld met gebroken kalksteen uit de Ardennen. Hierop groeien kruiden die van droogte en kalk houden, zoals wilde tijm en marjolein. Vanuit het wandelpad bovenop heb je een prachtig uitzicht over het Zaartpark.

Mogelijkheden
Je kunt een mooie wandeling maken door het park als je begint bij de ingang aan de Langendijk het dichts bij de ingang van het ziekenhuis en recht tegenover het College. Hou zoveel mogelijk links aan (langs de Zaart) en je komt bij de mooie hangbrug.

De brug over rechtsaf tot je op de dijk komt van de Aa of Weerijs. Je kunt nu kiezen.
Rechtsaf en teruglopen over de oude dijk van de Aa of Weerijs naar de Langendijk.
Links af en even op de piramide een kijkje nemen, daarna terug naar beneden, de brug oversteken over de Aa of Weerijs meteen rechts het pad aflopen. Je loopt nu over de nieuwe dijk en hebt een prachtig zicht op de nieuwe meander en waterversnelling van de Aa of Weerijs.

Wat is er te zien

Lente/zomer
Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans, Krakeend, Wintertaling, Wilde eend, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Grote bonte specht, Boerenzwaluw, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zanglijster, Kleine karekiet, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Goudvink, Rietgors. Vele dagvlinders en libellen.

Herfst/winter
Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans, Krakeend, Wintertaling, Wilde eend, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Witgat, Oeverloper, Kievit, Watersnip, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Grote bonte specht, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zanglijster, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Sijs, Putter, Groenling, Kneu, Goudvink, Rietgors.

Jan Benoist 

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)