Algemeen

Eigendom van Staatsbosbeheer. De Trippelenberg is een bosgebiedje met aansluitend een opnieuw meanderende Aa of Weerijs.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaart Google maps

De Trippelenberg ligt ten zuidwesten van Breda en is te bereiken via de Dr Batenburglaan. Aan beiden zijden van de brug kunt u de auto of fiets parkeren.

Beschrijving

De Trippelenberg is een bosgebied en maakt onderdeel uit van het Mastbos. Hoewel het er helemaal los van ligt en aan de andere kant van de Aa of Weerijs. Het bosje is kenmerkend door de vele varens.

Twee mooie lanen met oude eiken behorend bij het oude landgoed Hoeve ‘t Hout. De bosjes zijn oorspronkelijk naaldhout. Maar thans meer en meer gemengd bos. In 2005 heeft het Waterschap Brabantse Delta het beekdal van de Aa of Weerijs opnieuw ingericht om de wateroverlast in Breda tegen te gaan. Het gedeelte tussen het bos en de rivier is helemaal op de schop genomen en de rivier is weer meanderend gemaakt.

De oude loop van de rivier is vlak bij de brug afgedamd waardoor het water nu sneller stroomt door de nieuwe meanderende loop. In het gebied tussen het bos en de loop is de voedselrijke bovenlaag verwijderd en afgevoerd. Hierdoor is dit deel veel schraler en natter geworden.  Tevens zijn er een

drietal poelen gegraven.  Bij hoog water stroomt het hele gebied onder water
Het interessante van dit gebied is dat het door de wisselende waterstanden altijd anders is.

 

 

Het water zoekt zijn eigen weg

Beheer 

Het natte gebied langs de nieuwe meanderende loop van de rivier wordt door SBB regelmatig gemaaid en deels ook beweid met koeien. Het eiland groeit helemaal vol met wilg en hier wordt vooralsnog niets aan gedaan. Het zou wel goed zijn het gebied zo open mogelijk te houden. In het bosgebied wordt regelmatig geoogst en gedund en daardoor ontstaat een mooi licht gemengd bos.

Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk over paden. Er is geen gemarkeerde wandeling maar je kunt wel een mooie rondwandeling maken. Je begint bij de brug over de Aa of Weerijs bij de Dr Batenburglaan.

Je loopt het pad in tegenover de huizen en tussen de Aa of Weerijs en het Paardenbos naar het zuiden. Loop zoveel mogelijk langs het water ( het water links houden) tot aan een hek met een informatiebord. Ga door het hek en volg het pad naar het zuiden. Je loopt tussen het weiland en de nieuwe loop van de rivier. Waar het (boeren) weiland (rechts) ophoudt daar loop je zover mogelijk langs het prikkeldraad naar het zuiden. Hou het prikkeldraad van daaraf aan je linkerkant. Helemaal aan het einde wordt je door het prikkeldraad naar rechts geleid en daar kun je via een hek het bosgebied van de Trippelenberg in.

Sla door het hek meteen links af en je loopt zoveel mogelijk langs de buitenkant van het bos. Aan je linkerkant heb je nog een aantal nieuwe natte gebiedjes die erg interessant zijn. Soms tref je er de Grote Zilverreiger.
Na verloop van tijd ( wel steeds langs de buitenkant blijven lopen) kom je bij het oude tracé van de A16. Ook hier blijf je alsmaar langs het bos lopen tot je uiteindelijk in een mooie laan komt met Amerikaanse eiken. Deze laan loop je helemaal uit, langs het clubgebouw van de Politiehondenvereniging, tot je weer bij een hek komt. Hier klim je overheen en je loopt naar links langs het prikkeldraad weer richting de brug. Je kunt ook in de Amerikaanse eikenlaan links af slaan en door een andere prachtige Beukenlaan langs de boerderij t Hout naar de Dr. Batenburglaan lopen. Rechts af en terug naar de brug. Door de wisselende waterstanden is het raadzaam stevige waterbestendige hoge schoenen of laarzen te dragen tijdens de natte perioden.

Wat is er te zien

Lente/zomer

Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Boomvalk, Canadese gans, Wilde eend, Blauwe reiger, Meerkoet, Waterhoen, IJsvogel, Grote bonte specht, Groene specht, Zwarte specht, Zwartkop, Tuinfluiter, Fitis, Tjiftjaf, Roodborsttapuit, Blauwborst, Witte kwikstaart, Graspieper, Vink, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst

Herfst/winter

Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Canadese gans, Wilde eend, Blauwe reiger, Meerkoet, Waterhoen, IJsvogel, Grote bonte specht, Groene specht, Zwarte specht, Koperwiek, Kramsvogel, Graspieper, Roodborsttapuit Vink, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst.

Impressies Lente/zomer

Gemengde open bossen

Hoeve t Hout

Het oude bakhuisje bij de hoeve

Prachtige doorkijkjes langs de bosrand

Moeras langs de nieuwe meanderende rivier

Bloemenpracht langs de nieuwe rivier

Nieuwe poel met Canadese ganzen

Herfst/winter 

Let op de politiehonden

Gemengd en open bos

Doorkijkje vanuit het bos

Beukenlaan bij Hoeve t Hout

De nieuwe meanderende rivier

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 21-4-2020)