Algemeen
Eigenaar is de gemeente Breda.

Ligging en bereikbaarheid
Wolfslaar ook bekend als de Kinderboerderij, bezoekerscentrum Wolfslaar en zwembad Wolfslaar is gelegen ten zuiden van Breda. Tussen de stad en het Ulvenhoutse bos.
Te bereiken via de Wolfslaardreef.

Beschrijving
Langoed Wolfslaar is een heel oud landgoed. De eerste bewoning is bekend uit de jaren 1624 en 1625. Hier was een Romeinse nederzetting. Het huidige landhuis werd rond 1850 gebouwd door Charlotte Storm-Cuypers de vrouw van de toenmalige burgemeester van Breda.
In de omgeving vinden we een boerderij, een landhuis, een koetshuis en nog diverse gebouwen. De tuin is in Engelse landschapsstijl aangelegd.
De omgeving kenmerkt zich door een kleinschalig landschap met tuinen hagen, akkers en houtwallen. In de overgangen van nat naar droog, van rijke grond naar arme grond en van schaduw naar zon kan de natuur zijn gang gaan in het overstromingsgebied van de Bavelse leij.
Voor een deel in gebruik bij de kinderboerderij.
Vanuit de Natuurpoort Wolfslaar kunnen we ook het Markdal en het Ulvenhoutse bos te voet bereiken.


Mogelijkheden
De gemeente heeft verschillende korte ommetjes aangelegd waarmee je een goede indruk krijgt van het gebied. Loop het Ulvenhoutse bos in en je kunt de route zo lang maken als je wilt. De Brabantse Milieufederatie heeft in samenwerking met de gemeente Breda en vele anderen het ommetje Bavelsche Leij uitgezet (lengte 6,5 km) wat ook het Landgoed Wolfslaar aandoet waar de Bavelsche Leij prachtig door heen meandert .
Bij de boerderij Wolfslaar is een horecagelegenheid genaamd: Het tuinhuis van Charlotte.
Een bezoek aan de natuurtuin achter het zwembad is zeker aan te bevelen.

Wat is er te zien

Lente/zomer
Aalscholver, Blauwe reiger, Ooievaar, Grauwe gans, Wilde eend, Kuifeend, Havik, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit Scholekster, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Koekoek, Bosuil, IJsvogel, Groene specht, Kauw, Ekster, Gaai, Zwarte kraai, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst, Zwarte roodstaart, Gekraagde roodstaart, Merel, Zwartkop, Tuinfluiter, Fitis, Tjiftjaf, Goudhaantje, Bonte vliegenvanger, Grauwe vliegenvanger, Witte kwikstaart, Spreeuw, Huismus, Groenling, Vink en Putter.

Herfst/winter
Aalscholver, Blauwe reiger, Ooievaar, Grauwe gans, Wilde eend, Kuifeend, Havik, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Scholekster, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Bosuil, IJsvogel, Groene specht, Kauw, Ekster, Gaai, Zwarte kraai, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst, Merel, Koperwiek, Kramsvogel, Goudhaantje, Witte kwikstaart, Spreeuw, Huismus, Groenling, Keep, Vink, Sijs en Putter.

Impressies

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 1-5-2020)