Algemeen
De Aa of Weerijs stroomt vanuit België via Zundert en Rijsbergen naar Breda. Op veel plaatsen kun je langs het water lopen en in de afgelopen jaren is er, in het kader van waterberging en waterretentie met beken als ecologische verbindingszones, een aantal maatregelen genomen langs de rivier.

Het wordt een nat kralensnoer genoemd: natuurvriendelijke oevers, struweel, vochtig bloemrijk
grasland met een of meer poelen. Soms een combinatie ervan.

Meestal is hierbij sprake van een samenwerking van het waterschap, gemeente, grondeigenaren en gebiedsbeheerders.
Hier bezoeken we het stuk tussen de Maalbergenstraat in Wernhout en de Voorste Schaapsdijk in Zundert, waar de Kleine Beek uitmondt in de Aa of Weerijs.

Ligging en bereikbaarheid
Ten oosten van Zundert kun je de ronde beginnen bij het sportcomplex aan de Wildertsedijk 61 in Zundert (je kunt daar ook parkeren) . Kies zelf aan welke kant van het water je wilt lopen, je kunt naar het zuiden doorlopen tot aan Wernhout en langs de andere kant terugkomen, dan oversteken en verder lopen naar het noorden tot de Meirseweg, weer oversteken waarna nog maar één van de oevers toegankelijk is.

Je komt vervolgens langs de Mortelbeek, en eindigt bij de Voorste Schaapsdijk , waar de Kleine Beek in de Aa of Weerijs stroomt. Je moet dan gedeeltelijk dezelfde route teruglopen, maar vanaf de Meirseweg kun je de andere oever nemen dan op de heenweg .

Beschrijving
Voor het grootste deel loop je op deze route langs de kwekerijen-industrie. Veelal boomteelt, waarbij de grond tot op een paar meter van het water in gebruik is. Toch maken de vele zogenaamde natte natuurparels de wandeling interessant. Elke paar honderd meter is er een verrassing te beleven in de vorm van bosschages, poelen en rietkragen. Kleine gebiedjes waar het water wordt vastgehouden, en waar de natuur een beetje haar gang mag gaan.
Bij de start, naast het grote gebouw van Ardo, ligt een parkachtig stukje met wat ruige begroeiing, poelen en een wandelpad. Je kunt rond dit gebiedje lopen of gewoon via het pad langs de Aa naar het zuiden lopen. Waar te nemen zijn Grasmussen, Scholeksters op het dak van Ardo, veel Zwartkoppen, en Groene Specht bij de voetbalclub aan de overkant. Het pad langs de oever volgend kun je doorlopen tot aan Wernhout.

Mogelijkheden
Verdwalen is onmogelijk, je kunt gewoon het water volgen. Wie wil kan de wandeling bij Wernhout langer maken door nog verder naar het zuiden te lopen. Je kunt de route ook inkorten door bij een van de brugjes of stuwen om te keren en weer terug te lopen.
Aan de noordkant kun je nog een eindje langs de Kleine Beek wandelen, daar is een soort parkje aangelegd.
Horeca vind je in Zundert en Wernhout, niet langs de route.


Wat is er te zien en te horen?
Onderweg bij de stuw twee Oeverlopers, Kleine Karekiet, veel Kieviten die een poging doen te nestelen tussen de
jonge aanplant van beukenboompjes (wordt dat wat?), paartje Krakeenden, Meerkoeten op het nest, veel Zwartkoppen, Winterkoningen, Fitis, Grasmus en Koekoek.
Net voorbij het zwembad de Wildert ligt een prachtig moerassig gebiedje met veel wilgen en berken, nu in het voorjaar vol Zwartkoppen, Fitissen, Waterhoenen, Grauwe Ganzen, Grote Canadese Ganzen en Kleine Karekieten.

Zoek op waarneming.nl bij Zundert – Wildert e.o. voor alle waarnemingen van dit gebied.

 

Wilma Rasink

Terug…

(Laatste wijziging 7-06-2023)