Algemeen

Kolonie 5 en 7 (Merksplas 5 en Wortelkolonie 7) zijn samen bijna 1000 ha groot. In de 17e eeuw aangelegd als een landbouwkolonie door de Maatschappij van Weldadigheid. Armen en bedelaars en later landlopers moesten hier arbeidsvreugde vinden. (niet geheel vrijwillig)

Ligging en bereikbaarheid

Kolonie 5 is gelegen in Merksplas (Belgie). Het geheel nieuwe bezoekerscentrum is gelegen aan de Kapelstaat 10 Mersksplas. Op maandag gesloten. Ruime parkeer- gelegenheid. Vanaf Breda ongeveer 30 km en een goed half uur rijden met de auto.  

Beschrijving

Kolonie 5 bestaat uit prachtige monumentale rechte eiken- en beuken lanen met brede bermen en daartussen de landbouwgronden. Afgewisseld met bossen, heide, poelen en vennen. Daarbij staan er prachtige historische gebouwen die stuk voor stuk gerestaureerd worden.De kaarsrechte dreven hadden wel degelijk een functie, ze moesten namelijk de landlopers tucht en orde bijbrengen. Waar mogelijk wordt het beheer op een ecologische manier uitgevoerd. Bijvoorbeeld door begrazing met een schapenkudde met als doel een meer gevarieerde berm. Goed voor vogels, vlinders en libellen. Het Biesven is een van de meest interessante vennen voor vogels en andere diersoorten.

Mogelijkheden

Het bezoekerscentrum bevat veel informatie over de Kolonie, de gebouwen, de bewoners en de natuur. In Brasserie de Kolonie kunt u heerlijk genieten binnen of buiten op het ruime terras. Voor de vogelaars een mooie wandeling.Start de wandeling van ongeveer 5 km bij de landloperskapel aan de andere kant van het parkeerterrein bij Wandelknooppunt KP 50. Volg de KP 72 – 74 – 10. Bij dit laatste knooppunt heb je een prachtig zicht op het Biesven.Vervolg je weg naar KP 70 – 69 – 61 – 62 – 63 – 67 – 51 en terug bij 50. Bij KP 72 staat een informatiebord met plattegrond. Hier kun je eventueel een langere of kortere route uitstippelen. 


Wat is er zoal te zien

Dodaars, Fuut, Geoorde Fuut, Blauwe reiger, Lepelaar, Knobbelzwaan, verschillende ganzen en eenden, Wespendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Holenduif, Houtduif, Bosuil, alle spechten, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, alle mezen, Zwarte en Gekraagde Roodstaart, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grote Lijster, Kleine Karekiet, Grauwe en Bonte Vliegenvanger, Witte Kwikstaart, Appelvink, Groenling, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Vink, Keep en Rietgors.  

Impressie

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 27-4-2020)