Algemeen

De Worp is een natuurgebied ten westen van Drimmelen. Het gebied is groot 13 ha en eigendom van Staatsbosbeheer. Het maakt deel uit van het grotere (100 ha) landgoed De Koekkoek van de familie Smits van Oijen. De naam de Worp dankt dit gebied aan de visserij van de plaatselijk bevolking. Het werpen van visnetten om vis te vangen.

Ligging en bereikbaarheid

Atlasblokken 44-33-24
De Worp ligt ten westen van Drimmelen en ten noordoosten van het gehucht Oud drimmelen.
Het is te bereiken vanuit Breda via Drimmelen. Voer in Buitendijk 1 Drimmelen in je navigatie.

Beschrijving

Het is een bos- en open polderlandschap met karakteristieke landschapselementen zoals oude dijkjes, terpen, houtwallen en turfgaten. Het gaat hier om gronden die grotendeels na de Sint Elisabethsvloed (1421) onder water waren gelopen en in de loop der eeuwen stukje voor stukje weer zijn ingepolderd.
In de laaggelegen veengronden van de Worp werd vroeger turf gestoken. Hierdoor ontstonden kreken. De oevers ervan bestaan uit wilgenstruweel en rietland, waar tal van vogels nestelen. Later werd er griend aangeplant, evenals populieren. Langs natuurlijke weg ontstond elzenbroekbos, en ook zijn er enkele soortenrijke gras-landjes in het gebied te vinden. In De Worp groeien onder meer pluimzegge en moerasmelkdistel.

Mogelijkheden

Neem in Drimmelen de Koekoekweg. Buiten Drimmelen kom je over de Breede Vaart. Parkeer hier de auto. Start de wandeling in noordwestelijke richting over het fietspad langs de Breede Vaart totdat je bij een dwarsweg (Zeggeweg) komt. Ga hier linksaf en wandel het natuurgebied De Worp in. Volg het zandpad helemaal tot je weer op de Koekoekweg uitkomt. Linksaf en je ziet de auto weer staan. Net voordat je aan de Koekoekweg komt zie je rechts het mooie landhuis liggen van Landgoed de Koekoek. Hier woont de familie Smits van Oijen.

Deze familie beheert een biologisch landbouwbedrijf met akkerbouw en Black Angus vleeskoeien. “”Al eeuwen graast hier het vee en wordt het land bewerkt. Het is een bevredigend land: hier groeien de gewassen op onze akkers, hier graast onze kudde””. Zo vermeld de website: www.dekoekoekdrimmelen.nl
Langs het gebied lopen enkele wandel- en fietsroutes, terwijl vanuit het Biesbosch Bezoekerscentrum Drimme-len een wandelroute door De Worp is uitgezet.
De Agrarische Natuurvereniging Drimmelen is zeer actief en stimuleert oa de aanleg van wandel- en fietspaden en de bloemrijke stroken langs de akkers.
www.anvdrimmelen.nl

Wat is er te zien?

Lente/zomer

Wilde eend, Waterhoen, Meerkoet, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Groene specht, Boomklever, Boomkruiper, Buizerd, Havik, Sperwer, Tuinfluiter, Zwartkop, Roodborst, Winterkoning, Fitis, Tjiftjaf, Grasmus, Rietgors, Groenling, Kneu, Vink


Herfst/winter

Wilde eend, Waterhoen, Meerkoet, Aalscholver, Krakeend, Boomklever, Boomkruiper, Buizerd, Havik, Sperwer, Groene specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Sijs, Putter, Groenvink, Vink en Keep.

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 21-4-2020)