Algemeen

Polder Maltha is een landbouwpolder die enkele jaren geleden weer is teruggeven aan de natuur nadat heel wat grond is verzet Eigendom van Staatsbosbeheer en maakt deel uit van de grotere Noordwaard.
Eind 2007 is SBB begonnen met de aanleg van een groter natuurgebied binnen de Noordwaard in verbinding met de Biesbosch. 

    

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  kaart google maps 

Atlasblokken 44-23-14/15

Vanuit Breda via de A27 naar Utrecht. Neem afslag 23 naar Werkendam. Volg deze weg richting Werkendam.  Eind het einde van de weg T splitsing naar links volg Biesbosch museum. Meteen na deze T splitsing 1e weg links over het Steurgat (brug). Dit is de Bandijk en die helemaal afrijden (meer als 10 km) voorbij het Biesbosch museum. De weg gaat over in Lijnoorden, bij het waterwinbedrijf. Links aanhouden tot T splitsing. Rechts af Reugtweg in. Na 300 meter is links een parkeerplaats. Ga rechts de dijk op.

     

Beschrijving & beheer

Het gebied behoort natuurlijk oorspronkelijk tot de Biesbosch. In het verleden is dit gedeelte ingepolderd. Enkele jaren geleden is deze polder in het kader van een groter natuurontwikkeling- traject van de Noord- en Oostwaard weer aan de natuur teruggegeven. Er is heel veel grond verzet en er zijn enkele grote waterplassen gevormd. Op de oevers ontstaan wilgenbossen. Het gebied wordt begraasd door koeien.

Mogelijkheden Het gebied is vrij toegankelijk over paden. U kunt over de dijk en over de weg rond de polder wandelen. Ongeveer 5 km. De vogelkijk- hut vindt u na 100 meter rechts vanaf de parkeerplaats. Aan de westkant van het gebied is nog een parkeerplaats met een uitkijkpunt over het spaarbekken de Petrusplaat. U kunt ook hier parkeren en de wandeling maken. Aan het haventje van de Spieringsluis zijn diverse horecagelegenheden. Tevens is een bezoek aan het Biesboschmuseum en bezoekerscentrum mogelijk.

     


         

 

 

Wat is er te zien

Lente/zomer

Vele eendensoorten (zoals Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Pijlstaart),Dodaars, Blauwborst, Kleine karekiet, Buizerd, Slechtvalk, Lepelaar, Visarend, Grutto, Watersnip, Grote zilverreiger  etc.

Herfst/winter

Nagenoeg alle eendensoorten, Grauwe ganzen, Blauwe reiger, Wulp, Grote zilverreiger, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk en zelfs de Zeearend.


Krak- en bergeenden vanuit de vogelkijkhut

Impressies  

Lente/zomer

Het is even zoeken maar nagenoeg alle eenden vind je hier


Op een van hoogspanningsmasten is een kunstnest voor de Visarend

 

Vanaf de dijk heb je een prima zicht op het gebied en de vogels

Herfst/winter

    

Sfeerplaatje                                      Ondergelopen weilanden

 
    

Hoog water                                             Vogelkijkhut bij Spieringpolder

 

Laag water in de Spieringpolder

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 27-4-2020)