Algemeen

Het Pompveld is eigendom van Brabants Landschap. Het betreft een Eendenkooi met afpalingsrecht.

 

Ligging en bereikbaarheid

Het Pompveld is gelegen in het Land van Heusden en Altena. Tussen Andel en Babylonienbroek midden in de polder. Je kunt parkeren in de berm bij het Informatiebord vlak bij Midgraaf 27, Babylonienbroek.
 

Beschrijving

Het Pompveld is een klein poldertje (ongeveer 250 ha) met een eigen waterhuishouding. De waterstand wordt op peil gehouden door watermolentjes die het water van buiten de polder naar binnen pompen. Het Pompveld ligt nml hoger dan de omliggenden polders. Na een grootschalige ruilverkaveling is dit ene poldertje gelukkig ongerept gebleven. Eromheen ziet u de gevolgen van deze ruilverkaveling.
Het Pompveld betreft voornamelijk natte weilanden, knotwilgen, populieren en wilgenstruweel.
Midden in het gebied ligt een eendenkooi. In een eendenkooi, waarvan er vroeger heel wat waren, werden
eenden gevangen voor de consumptie. De eendenkooi is afgesloten voor publiek om zodoende de rust te waarborgen.
Eendenkooien zijn gebieden die rustig worden gehouden en vandaar dat ze erg vogelrijk zijn. 

 

 

Mogelijkheden

Bij vorenstaand informatiebord begint ook de 6 km lange wandeling met rode paaltjes die geheel om het gebied heen loopt. Je krijgt ruim de kans om het gebied in te kijken en de vogels te observeren.
De eendenkooi is tijdens de jaarlijkse Open Dag of op aanvraag bij Brabants Landschap te bezichtigen. Kooikers laten dan zien hoe het kooikerswerk met de kooihond en de tamme eenden als belangrijkste schakel er vroeger aan toe ging. Eenden werden door het hondje met zijn pluimstaart en hun eigen nieuwsgierigheid de pijp ingelokt en eindigde in “”de dood””.
Tegenwoordig wordt in sommige kooien nog wel gevangen maar dan voor vogelonderzoek of om te ringen.

 

Wat is er zoal te horen en te zien
Voor actuele gegevens kijk op Waarneming.nl.
Zoek onder: Waardhuizen – Het Pompveld

 

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 18-4-2020)