Algemeen

De Vrachelse Heide is een voormalig heide- en stuifzandgebied in de gemeente Oosterhout. Het is vrij arme grond. Het is ongeveer 150 ha groot en eigendom van Defensie.

Ligging en bereikbaarheid

Atlasblokken 44-44-51/52

De Vrachelse Heide ligt ten zuidwesten van Oosterhout. Tussen Teteringen en Oosterhout West.
Het beste te bereiken via de parkeerplaats aan de Veekestraat hoek Pannenhuisstraat.

Beschrijving

Het gebied bestaat overwegend uit naaldbos (Grove den) met hier en daar resten heide- en stuifzandgebied. Alleen het oostelijk deel heeft zijn oorspronkelijk reliëf goed bewaard. Daar is ook meer gemengd bos te vinden en is eikenstruweel aanwezig. Dit is vroeger door boeren aangeplant om het stuifzand te beteugelen en ten behoeve van geriefhout. Dit bevindt zich op de hoogste stuifzandruggen.
De herbebossing van de stuifduinen stamt uit de 18e en 19e eeuw. Pas omstreeks 1900 is dat structureel aangepakt. Nog altijd zijn er op de Vrachelse Heide open, “levende” stuifzanden te vinden, maar het overgrote deel is nu bebost. In het oostelijke deel is dat vooral gemengd bos met veel eiken, in het westelijke meest naaldbos.
Het is een gevarieerd bosgebied met stukjes heidebegroeiing en slingerende paden tussen de stuifduintjes.

Mogelijkheden

Vanaf de bovenvermelde Parkeerplaats is een uitgezette wandeling te maken. Ga langs de groene slagboom het dichtst bij de zendmast. Vanaf hier kun je helemaal rond lopen d.m.v. de roodwitte paaltjes te volgen. Het lijkt wel een oude tank baan die niet meer in gebruik is. Het gebied bestaat uit een wirwar van slingerende paadjes die uiteindelijk allemaal weer op deze zogenaamde “tank” baan uitkomen. Na gedane arbeid is het goed rusten in Cafe Rest. het Brabants Bontje bij de parkeerplaats. Het adres is Veekestraat 19 Oosterhout.
Let op: Op maandag en dinsdag gesloten.

De Pannenhuisstraat loopt langs de Vrachelse Heide en aan deze straat ten noorden van de Vrachelse heide ligt ook de Plas van Caron.
Bezoek ook deze plas. Hier kan de soortenlijst aangevuld worden met wat watervogels.

Wat is er te zien?

Lente/zomer

Dodaars, Grauwe gans, Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend, Buizerd, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Oeverloper, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Koekoek, Groene specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Zwarte kraai, Ekster, Gaai, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Kuifmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Kleine karekiet, Spotvogel, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Fitis, Tjiftjaf, Goudhaan, Heggemus, Boompieper, Spreeuw, Appelvink, Groenling, Putter, Goudvink, Vink.


Herfst/winter

Dodaars, Grauwe gans, Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend, Sperwer, Buizerd, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Oeverloper, Houtsnip, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Bosuil, Ransuil, Groene specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Zwarte kraai, Ekster, Gaai, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Kuifmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Vuurgoudhaan, Goudhaan, Heggemus, Spreeuw, Appelvink, Groenling, Putter, Goudvink, Kruisbek, Vink.

 

Winterkoning; foto Ria Lambregts

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 20-04-2020)