Algemeen
Eigendom van Staatsbosbeheer (SBB).
De Berk is een gebied dat gekenmerkt wordt door veenputten en broekbossen. Deze zijn ontstaan doordat hier vroeger turf werd gestoken.
 
Ligging en bereikbaarheid
 
Klik  hier  voor kaartje Google Maps
 
Atlasblokken 44-51
 
 
De Berk is gelegen in de Haagse Beemden en vanuit Breda bereikbaar door de weg van Prinsenbeek naar Zevenbergen (Strijpenseweg)  te nemen. Vlak voor het kruispunt bij de Zwartenbergse Molen ziet u links een zandpad langs een vliet deel uitmakende van De Berk.
 
 

Beschrijving

De Berk is vooral bekend om haar oude veenputten, waar vroeger turf werd gestoken. De Haagse Beemden ligt op de overgang van de hogere zandgronden naar het Boezemgebied van de Mark. Dit deel had vroeger een waterbergingsfunctie.

Beheer

SBB probeert de veenputten zo veel mogelijk open te houden om snel dicht groeien tegen te gaan. SBB heeft in 1994 een aantal oude veenputten weer open gegraven. Dit om het verlandingsproject te monitoren. Naast deze nieuwe veenputten liggen een aantal oude reeds grotendeels verlande veenputten. De veenputten worden jaarlijks gemaaid om de verlanding te vertragen. Deze veenputten zijn vooral van belang voor de bijzondere flora.

De weilanden welke tussen de bosjes en de veenputten liggen worden extensief begraasd door koeien. De waterstand wordt hoog gehouden zodat ook de weidevogels als Kievit en Scholekster weer tot broeden komen. Ook in de trektijd is het gebied aantrekkelijk voor sommige trekvogels als Blauwe kiekendief, Grauwe gans en Watersnip.
 
Mogelijkheden
Het gebied is vrij toegankelijk over paden Sinds voorjaar 2003 is het gebied toegankelijk voor het publiek door middel van een wandeling gemarkeerd met rode paaltjes genaamd “”Het Molenpad””. De wandeling is 7 km lang. De route is vernoemd naar de Zwartenbergse Molen. De wandeling begint bij de Zwartenbergse Molen en voert langs de vliet welke haaks op de Stijpenseweg loopt. 
 

Het eerste deel kenmerkt zich door de veenputten en een elzenbroekbos. De route voert je naar de overkant van de Strijpenseweg richting de oude vuilnisbelt. Die overigens niet meer als zodanig te herkennen is. Je loopt terug langs het Angels weggetje dwars door enkele mooie broekbosjes. Hier heeft SBB ook enkele nieuwe poelen gegraven. Op de terugweg komt u langs de Strijpense weg bij het begin van het Haagse dijkje nog langs een leuk plasje. Altijd goed voor een paar eendensoorten.

De inwendige mens kan versterkt worden bij café restaurant “”In den Molen””.
 
Wat is er te zien
 
Lente/zomer 

Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Boomvalk, Grauwe gans, Canadese gans, Blauwe reiger, Kievit, Scholekster, Wulp, Meerkoet, Waterhoen, Wilde eend, Wintertaling, Knobbelzwaan, Zwarte kraai, Gaai, Ekster, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Rietgors, Graspieper, Matkopmees, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Blauwborst, Fitis, Tjiftjaf, Roodborst, Winterkoning, Grote bonte specht, Ransuil.
 

Herfst/winter

Aalscholver,  Veldleeuwerik,  Kramsvogel, Koperwiek, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Grauwe gans, Canadese gans, Blauwe reiger, Kievit, Scholekster, Wulp, Meerkoet, Waterhoen, Wilde eend, Wintertaling, Knobbelzwaan, Zwarte kraai, Gaai, Ekster, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Rietgors, Graspieper, Matkopmees, Roodborst, Winterkoning, Grote bonte specht.

Impressies
 
Lente/zomer
 
De Zwartenbergse Molen bezien vanuit het reservaat de Berk
 

In de veenputten groeit het veenmos

Elzenbroekbossen goed voor allerlei zangvogels

Brede sloten en poelen langs het Angels weggetje

Herfst/winter

De veenputten in de winter

Besneeuwde natte weilandjes

Nieuwe poelen langs het Angels weggetje

De nieuwe veenputten omzoomd door knotwilgen

De waterstand is hoog, ook in de natte broekbossen

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)