Algemeen

Eigendom van Staatsbosbeheer. Het gebied bestaat uit 250 ha. grasland met hier en daar groepjes bomen.

 

Ligging en bereikbaarheid

Kelsdonk is gelegen in de Ettense Beemden.
Vanuit Breda bereikbaar via Etten-Leur. Vroeger beter bereikbaar maar Staatsbosbeheer heeft het wandelpad gewijzigd en het begint nu op een ongelukkige plaats aan het Windgat.
Geef op de routeplanner in Windgat 35 in Etten Leur. Aan het einde van de Haansberg rechtsaf het Windgat in en bij de eerste weg links staat een bordje Kelsdonk. Hier parkeren en hier start de wandeling.


Beschrijving

Vroeger was het gebied Kelsdonk veel natter omdat onder ander het overtollige water van de Mark er in stroomde. Het was niet voor niets een boezemgebied. Het toch thans ook nog natte grasland met hier en daar Elzen en Wilgenbosjes ook wel frikken genaamd is erg interessant voor veel vogels. Enkele jaren geleden is nog een grote plas gegraven waarop veel trekvogels pleisteren.

Beheer

De bosjes ofwel flikken worden periodiek afgezet. Op deze manier blijft de variatie in de bosjes optimaal.

Het gebied wordt beheerd door de weilanden deels te maaien en deels te beweiden met koeien. Dit om de weidevogels weer de kans te geven om te broeden.  De waterstand wordt door SBB extra hoog gehouden door verschillende dammetjes. Hierdoor is het gebied lekker nat en uitstekend geschikt voor

bijvoorbeeld Watersnippen.

Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk via een uitgezette wandeling.
SBB heeft een laarzen pad uitgezet met groene bordjes.

Dit pad is iets meer dan 4 km lang

Trek je stevige hoge waterdichte schoenen aan of draag laarzen want het gebied kan plaatselijk erg nat zijn. In het gebied liggen wel bruggetjes om de vele sloten over te steken.
Helaas is de plas met het kijkscherm niet meer in de wandeling opgenomen. Het kijkscherm is ook verdwenen.

De inwendige mens kan versterkt worden bij cafe restaurant “In den Molen” of bij “de Turfvaart”.

Wat is er te zien

Lente/zomer

Torenvalk, Buizerd, Knobbelzwaan, Sperwer, Blauwe reiger, Wilde eend, Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Blauwborst, Fitis, Tjiftjaf. Roodborst, Vink, Groenling, Veldleeuwerik, Graspieper, Roodborsttapuit, Putter.

 

Herfst/winter

Torenvalk, Buizerd, Sperwer, Blauwe reiger, Zanglijster, Veldleeuwerik, Vink, Putter, Sijs, Graspieper, Houtduif, Knobbelzwaan, Gaai, Koolmees, Kramsvogel, Kauw, Nijlgans, Grauwe gans, Slobeend, Wintertaling, Smient, Wilde eend, Aalscholver.


Impressies 


In de brede rietkragen broedt de Blauwborst

 

Bosjes, slootjes en prachtige natte weilanden


Een paar Knobbelzwanen

 

Het vroege voorjaar


Soms sta je oog in oog met een Ree


Drassige weilanden met veel Biezen goed voor Watersnip


Waterlopen, Riet en Knotwilgen


Brede sloot voor Knobbelzwaan en Meerkoet

 

Jan Benoist 

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)