Algemeen

Het Liesbos is het grootste zomereikenbos van Nederland en bestaat voornamelijk uit loofhout.
Eigenaar is Staatsbosbeheer.

Ligging en bereikbaarheid

Het Liesbos ligt ten zuiden van Prinsenbeek en ten westen van Princenhage. Ten noorden van de snelweg (A58) naar Roosendaal/Bergen op Zoom.
In het Liesbos ligt een parkeerterrein dat is te bereiken via de Leursebaan. Tegenover de Zanddreef het Liesbos inrijden.
De parkeerplaats is gelegen op de hoek Torendreef en Huisdreef.

Beschrijving

Het Liesbos is 220 ha groot en bestaat voornamelijk uit loofhout. Het is een van de oudste bossen van ons land. Op de hogere delen vinden we ook naaldhout.
Karakteristiek voor het Liesbos zijn de monumentale lanen. Ze zijn in de 17e eeuw aangelegd voor de jacht met name op Blauwe reigers. De naam Liesbos komt van het gehucht Lies. In 1200 werd het gebied beschreven als het landgoed Hage en Lies. (Komt van Princenhage, voorheen Hage) Al sinds de middeleeuwen is er een Blauwe reigerkolonie gevestigd. Eeuwenlang was het Liesbos bezit van de Heer van Breda, vanaf 1400 waren dat de Graven van Nassau, later de familie van Oranje Nassau. Een van de speciale plekken is het rondje, ook wel Hemeltje genaamd. Hier staat een grote oude Plataan die vroeger omrings was door beuken waarvan er nog 2 over zijn. Dit zou stammen uit de Keltische tijd.

Mogelijkheden

Het Liesbos is een groot nagenoeg vierkant bos met de al genoemde lanen. Je kunt dus niet kwijt lopen. Er is vanuit de parkeerplaats een wandeling uitgezet met gele paaltjes. Deze is 2,5 km lang. Maar het is ook leuk om zelf wat rond te wandelen. In het noordelijke gedeelte van het Liesbos (tegen de Leursebaan) in een aantal naaldbomen vinden we de Blauwe reigerkolonie.
Omdat het een heel oud bos is en door vernatting ook nog veel dood hout heeft vinden we er alle spechten soorten.
In het westelijke deel van het Liebos tussen de Moerdijkse Postbaan en de Huisdreef mogen de honden los lopen.
Midden in het Liesbos vlak bij de parkeerplaats vinden we de Boswachter Liesbosch. Hier kun je prima eten en genieten van een glaasje of kopje koffie.
Op de hoek van de Oude Liesboslaan en de Drielindendreef vinden we De Peer en de fritestent (Peerke Franken) aan de rand van het bos.

Wat is er te zien

Lente/zomer

Blauwe reiger, Wilde eend, Havik, Sperwer, Buizerd, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Houtsnip, Holenduif, Houtduif, Koekoek, Bosuil, Groene Specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Middelste bonte specht, Kleine bonte specht,Zwarte kraai, Ekster, Gaai, Kauw, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Kuifmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst, Gekraagde roodstaart, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Zwartkop, Tuinfluiter, Fitis, Tjiftjaf, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Heggemus, Spreeuw,Huismus, Appelvink, Groenling, Goudvink, Vink,

Herfst/winter

Blauwe reiger, Wilde eend, Havik, Sperwer, Buizerd, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Houtsnip, Holenduif, Houtduif, Bosuil, Groene Specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Middelste bonte specht, Kleine bonte specht, Zwarte kraai, Ekster, Gaai, Kauw, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Kuifmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Kramsvogel, Koperwiek, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, Heggemus, Spreeuw, Huismus, Appelvink, Groenling, Sijs, Goudvink, Vink, Keep.

Jan Benoist 

Terug…

(Laatste wijziging 25-4-2020)