Algemeen

Eigendom van Brabants Landschap. Het gebied is 135 ha groot en wordt gekenmerkt door gemengde bossen en afgewisseld met weilandjes. Het betreft het stroomgebied van de Bijloop en de Turfvaart. Zie hiervoor ook de Pannenhoef.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaart Google maps

Atlasblokken  50-12

Vanaf Breda te bereiken via de Ambachtenlaan in Princenhage de Rithsestraat in rijden. De Princenhagelaan oversteken bij de stoplichten en onder de viaducten van de A16 en HSL door rijden. Na ongeveer 400 meter links af slaan de Raamschoorseweg in. Deze rijden we helemaal uit tot het geel gemarkeerde bruggetje over de Bijloop. Hier begint de blauwe wandelroute.

Beschrijving

De Vloeiweide is een landgoed dat is gelegen op een lage dekzandrug. Het wordt doorsneden door de Bijloop. De naam dankt het landgoed aan een in het begin van de negentiende eeuw aangelegd systeem van greppels loodrecht op de beek. De beemden werden zo bevloeid met relatief voedselrijk water. De heide werd pas in de negentiende eeuw vooral bebost met Grove den. Enkele aangelegde lanen geven het gebied een landgoed karakter. De Turfvaart geaccentueerd door een brede houtwal stroomt langs de Vloeiweide.

Beheer

De naaldbossen worden door kap langzaam omgevormd tot gemengde bossen. Hierin vinden we een grotere soortenrijkdom. Ook aan vogels.  Tevens vinden we heel wat dode bomen die men gewoon laat afsterven. Ideaal voor onze spechten.


De Bijloop is terug in de oorspronkelijke staat gebracht door de oude bedding weer uit te graven. Een gebied van 8 hectare is afgegraven en van de voedselrijke bovenlaag ontdaan. De hooilanden (vloeiweiden) langs de Bijloop worden jaarlijks gemaaid om deze te verschralen.

 

Mogelijkheden 

Het gebied is vrij toegankelijk over de paden
Er loopt een blauwe wandeling van 3 km die begint bij het hiervoor genoemde bruggetje. Het bruggetje loot over de Bijloop.


Neem hier het rechtse smalste pad om te beginnen aan de wandeling. Op twee derde van de wandeling komt u op de hellegatweg tegenover nr. 23 uit. Ga hier rechtsaf ipv links af. Loop door totdat de weg een flauwe bocht naar rechts maakt. Ga hier links het pad in (doodlopend). Aan de linkse kant achter het weiland ligt de nieuwe uitgegraven Bijloop. Er is helaas weinig meer van te zien maar u kunt er wel weer andere soorten vogels verwachten. Loop dezelfde weg terug en vervolg de blauwe route.

Een oorlogsmonumentje

Wat is er te zien

Lente/zomer

Buizerd, Havik, Sperwer, Wespendief, Blauwe reiger,  Wilde eend, Goudhaan, Zwartkop, Tuinfluiter, Heggenmus, Winterkoning, Roodborst,  Merel, Zanglijster, Houtduif, Holenduif, Gaai, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht en Kleine bonte specht.


Herfst/winter

Buizerd, Havik, Sperwer, Blauwe reiger, Goudhaan, Wilde eend, Winterkoning, Roodborst, Houtduif, Holenduif, Gaai, Groen specht, Zwarte specht, Grote bonte specht en Kleine bonte specht. 

Impressies

Lente/zomer

Brandput van een afgebroken boerderij

 

Zelfs in de zomer vinden we zwammen op dode bomen

Oorspronkelijke naaldbossen met veel Adelaarsvaren

Zicht vanuit de Vloeiweide op de grote Manege langs de Turfvaart

De storm zorgt voor lichte plekken in het bos

Oude laan met Kastanjebomen

Herfst/winter

De weilandjes (vloeiweiden) langs de Bijloop

Zandpaden afgewisseld met akkers

Natuurherstel aan de Bijloop

Op de omgevallen bomen vinden we veel paddestoelen

Opstanden van fijnspar met besneeuwde omgevallen bomen

 

Jan Benoist 

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)