Algemeen

Eigendom van Staatsbosbeheer. Het Belgische deel is eigendom van het agentschap voor Natuur en Bos.
Het Merkske is een kronkelend riviertje dat ontspringt als Noordermark in ”het Moer” in België. Aan Nederlandse zijde mondt het Merkske uit op de Mark. Het is een vergeten stukje Nederland en België. Het Merkske vormt namelijk de grens tussen Nederland en België waardoor de kronkelende rivier tot op heden grotendeels in takt is gebleven. Het riviertje stroomt grotendeels langs de grens en vormt dus de grens. Het gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaart Google maps

Atlasblokken 50-44 en 50-45

Het Oostelijke deel van het Merkske ook wel de Broskens genaamd is het beste te bereiken via de Hoogstratensebaan. Sla vanaf Hoogstraten richting Baarle Nassau rijdend ter hoogte van nr. 63 een zandpad in naar rechts en aan het eind van dit pad staat een informatiebord van Staatsbosbeheer.

Beschrijving

Het Merkske is een van de mooiste beekdalen van Brabant. Door dat dit gebied vrijwel vergeten was is het ook heel goed gespaard gebleven. De beek kronkelt of meandert door het landschap. Door de combinatie met de kleinschalige landbouw is dit gebied gekenmerkt door de vele natuurlijke afscheidingen. In het beekdal wisselen kleine weilandjes, poelen, vennen, bosjes en bomenrijen elkaar af. Zo ontstaat een prachtig kleinschalig landschap. Het beekdal is erg fraai en gevarieerd en vooral beroemd om zijn beemden. Beemd is het Brabantse woord voor een vochtig hooilandje langs een beek. Het overstroomd ook in de winter bij hoge waterstanden.

De beemden

Het gebied kent ook nog vele plantensoorten (Moesdistel, Slanke sleutelbloem en Knolsteenbreek) die landelijk zeer zeldzaam zijn. Zo vindt je hier zomers ook zeldzame vlinders en libellen. In de beek vindt je nog het Bermpje en de Kleine modderkruiper. Het beekdal van het Merkske behoort tot de rijkste amfibiegebieden van Nederland.

 

Poelen zijn in ere hersteld

Beheer

De hooilandjes ofwel beemden worden jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dit om deze beemden verder te verschralen. De poelen worden om de paar jaar geschoond om ze open te houden. Ook de vele zandpaden worden goed onderhouden.

Mogelijkheden

    

Het gebied is vrij toegankelijk over de paden

De route loopt grotendeels over Nederland maar ook voor een deel in Belgie.
Dit oostelijke deel van het Merkske is het beste te bezoeken via een zandpad ter hoogte van Hoogstratensebaan 55. Vanuit Baarle Nassau richting Hoogstraten aan de linkerkant van de weg. Sla dus komende vanaf Baarle Nassau na nr 55. links af het zandpad in en rijdt rechtdoor totdat je een informatiebord van Staatsbosbeheer tegenkomt. Parkeer hier en de wandeling aangeduid met blauwe laarsjes begint. Let op het gebied kan plaatselijk vrij nat zijn.

Hier en daar heeft SBB een bankje geplaatst

Koffie of een lekker Belgisch biertje kun je kopen bij de Cafe in Holland, Schootsenhoek 23 in Castelré. Je moet er even een eindje voor rijden richting Castelré maar het is de moeite waard.

Wat is er te zien

Lente/zomer

Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Wilde eend, Wintertaling, Slobeend, Wespendief, Havik, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Boomvalk, Patrijs, Kwartel, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Wulp, Holenduif, Houtduif, Zomertortel, Koekoek, Steenuil, Ransuil, IJsvogel, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht,  Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Nachtegaal, Heggenmus, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Spotvogel, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjif tjaf, Fitis, Goudhaantje, Bonte vliegenvanger, Staartmees, Matkop,  Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Wielewaal, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Geelgors, Rietgors.


Herfst/winter

Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Wilde eend, Wintertaling, Slobeend,  Havik, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Watersnip, Houtsnip, Wulp, Holenduif, Houtduif, Steenuil, Bosuil, Ransuil, IJsvogel, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Veldleeuwerik, Graspieper,  Winterkoning, Roodborst, Heggenmus, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grote lijster, Goudhaantje,  Staartmees, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Groenling, Putter, Sijs, Kneu, Geelgors, Rietgors

Impressies

Lente/zomer

Prachtige zandpaden

Afwisseling genoeg

In het gebied liggen nog enkele stukjes boerenland, goed voor de Geelgors

Hier en daar is het pad ondoordringbaar

Herfst/winter

De poelen zijn soms bevroren

De waterstand wordt hoog gehouden

De kerk van Zondereigen is te zien vanaf de wandeling

Hier moet de Watersnip toch gaan broeden!!


Als rivier stelt het Merkske niet veel voor

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 27-4-2020)