Algemeen

Eigendom van Natuurmonumenten. Dit buitendijkse natuurgebied is na de afsluiting van de Philipsdam drooggevallen. Eb en vloed verdwenen, maar er is nieuwe, unieke natuur voor teruggekomen.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaartje google maps

De Dintelse Gorzen liggen aan het Krammer Volkerak tussen Brabant en Goeree-Overflakkee. Het gebied is te bereiken via de Vlietdijk in Dinteloord. Aan het einde van de Vlietdijk kunt u parkeren. Vertrekpunt route bovenop de dijk bij het informatiepaneel. Een automatische brug brengt je aan de andere kant van de Steenbergsche Vliet.

Beschrijving

De Dintelse Gorzen (540 hectare) is een buitendijks gebied dat tot 1987 onder invloed stond van eb en vloed. In dat jaar werd – als laatste dam van de deltawerken – de Philipsdam gesloten en veranderde het Krammer-Volkerak van een zoute getijdenzee in een zoet binnenmeer met constant waterpeil. Flora en fauna van de buitendijkse gebieden veranderden enorm. Al snel spoelde het zout uit de bodem en maakten zoutminnende planten als Zeekraal, Zilte schijnspurrie en Schorrenkruid plaats voor zoutmijdende zoals Akkerdistel en Brandnetel en, wat later, Duinriet en Jacobskruiskruid. Op de zandige grens van slik en schor en op de hoge zandkoppen die her en der voorkomen, schoten massaal wilgen op. Het grondwater bevat echter nog steeds zout en in droge zomers komt dit aan de oppervlakte. Overal kunt u daarom nog zoutminnende planten tegenkomen. Zout en zoet: gebroederlijk bijeen Voor de afsluiting van het Krammer Volkerak was het een open slikken en schorrengebied en groeide hier geen enkele boom. Na de afsluiting zijn langzaam jonge bossen ontstaan. De veelzijdige begroeiing is een gevolg van een afwisselende zoete en zilte bodem. Hoewel veel zout is uitgespoeld, groeit in de lage slikken nog zoutminnende Zeekraal en Lamsoor. De vroegere schorren zijn begroeid met wilgen, vlier en duinriet. In april zorgen de wilgen en jonge berken voor prachtige groene kleurschakeringen.

Beheer

Schotse hooglanders houden het gebied open

Mogelijkheden

Het gebied is alleen toegankelijk over de aangeduide wandelroute. Het wandelpad begint bij een hekje op de dijk.

Via een loopbrug kom je in het gebied.

De loopbrug

De blauwe route is ongeveer 2 km en is het hele jaar open. De verlenging met gele paaltjes is alleen buiten het broedseizoen open. Het broedseizoen is van 15 maart t/m 15 juli.

De gele route is gesloten tijdens het broedseizoen

Op de blauwe route tref je een vogelkijkhut aan die uitkijk geeft op het Volkerak. In mei wagen de eerste ganzenkuikens zich in de kreken. De lepelaar en spierwitte zilverreiger zoeken in ondiep water voedsel. Blauwe kiekendief en buizerd jagen boven de vlakte. In juni bloeien er duizenden orchideeën, een pracht voor het oog Uitgebreide informatie over de mogelijkheden in  en om het gebied vindt je op de website van Natuurmonumenten.

Aan de Steenbergsche vliet is een klein jachthaven

Onze werkgroep de Dintelse Gorzen tellen al jaren maandelijks de vogels

Wat is er te zien

Lente/zomer

Fuut, Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Zwarte zwaan, Grauwe gans, Canadese gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Krakeend, Zomertaling, Wilde eend, Pijlstaart, Slobeend, Kuifeend,

 

Herfst/winter

Fuut, Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Zwarte zwaan, Grauwe gans, Canadese gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Krakeend, Wintertaling, Zomertaling, Wilde eend, Pijlstaart, Slobeend, Kuifeend

Impressies

Lente/zomer

Oude slenken en geulen nu altijd vol water

 

De Vogelkijkhut

  

Prachtige struwelen met Koninginnekruid

 

Parnassia komt op sommige plaatsen massaal voor

 

Het Goudknopje vindt je niet zomaar overal

 

Schotse hooglanders komen niets te kort

 

Herfst/winter

 

Langzaam ontstaan de bossen van oa Berken

 

Ondanks de afsluiting van het Volkerak kan het toch zeer nat zijn

 

Droog en nat wisselen elkaar af

 

Laarzen gewenst

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)