Algemeen

Eigendom van Staatsbosbeheer Een nat natuurgebied dat begin 2000 is aangelegd in het kader van de Landinrichting Oud Gastel Oudenbosch.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaart Google maps

Atlasblokken 43-57-55 en 49-17-15

Het ligt net buiten Oudenbosch al doet de naam anders vermoeden. Wie vanuit Oudenbosch naar Oud Gastel rijdt, gaat over de net buiten Oudenbosch gelegen rotonde rechtdoor en neemt de eerste straat links net voor de Dierenartsenpraktijk de 3 Weikes. Dit is het Heinsbergswegje. Dit gaat in een haakse bocht naar rechts over in de Heinsbergsestraat. Net voorbij nr. 4 vindt u rechts een verwijzing naar het Laarzenpad. Er is geen echte parkeerplaats. Het gebied is ook te bereiken door vanaf de rotonde de tweede straat links te nemen. Hier loopt een onverhard pad achter langs de huizen naar het gebied.

    

Mogelijkheden

Het laarzenpad is ongeveer 1200 meter en loopt dwars door het Gastels Laag. Het pad wordt aangeduid dmv paaltjes met gele koppen.


     


     


De baseliek van Oudenbosch is vanuit het gebied mooi zichtbaar in de verte

 

Horeca

In Oudenbosch zijn voldoende mogelijkheden. In Oudenbosch is ook een vogelmuseum met veel geprepareerde vogels.

Beschrijving

Het gebied is 23 ha groot en bestaat uit natte bloemrijke hooilanden en een oud elzenbosje. Eigenaar is Staatsbosbeheer en het maakt deel uit van de westelijke beemden. In het reservaat is 12 ha. grond afgegraven en zo komt schoon kwelwater bij de wortels van de planten. Twee stuwen zorgen voor een hoog waterpeil. In het reservaat ligt een kwetsbaar blauwgrasland dat nooit bemest is. Door het hooien zijn juist voedingsstoffen afgevoerd. Er groeien planten als spaanse ruiter, blauwe knoop en grote ratelaar. Tijdens de bloei werpen ze een blauwe gloed over de (blauw)graslanden. De natte ruige graslanden met plassen zijn aantrekkelijk voor vogels .Het gebied is op zich niet zo groot maar door de hoge waterstand, de kwel en de prachtige vegetatie is het zeker een bezoekje waard.

    

 


Wat is er te zien

Lente/ Zomer

Grutto, Wulp en Watersnip.


Herfst / Winter

Blauwe Reiger, Wulp, Oeverloper. Buizerd, Torenvalk, Wilde Eend, Smient, Graspieper, Houtduif, Holenduif, Pimpel- en Koolmees.


Beste tijd van het jaar: Voorjaar en zomer.


Bijzonderheden

Let op. Het is niet voor niets een laarzenpad en het gebied kan zelfs in de zomer erg nat zijn. Dus laarzen zijn zeer gewenst.


    

 

Aan de overkant van de ingang van het Laarzenpad aan de Heinsbergsestraat ligt op een heuvel een prachtige oude boerderij met een monumentale schuur.

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)