Algemeen

Het Halsters Laag is eigendom van Staatsbosbeheer. De naam zegt het al het is een laaggelegen gebied langs de Ligne waar vroeger turf is gewonnen.

Ligging en bereikbaarheid

Het Halsters Laag is gelegen ten oosten van Lepelstraat bij Bergen op Zoom en Halsteren.
Het best te bereiken via de A4 die van Bergen op Zoom naar het noorden loopt. (Rotterdam). Neem afslag 26 (Tholen). Onderaan de afslag rechtsom terug langs de snelweg. Het Laageinde ongeveer 1,5 km volgen tot aan een bordje van SBB. Aan de ander kant van de snelweg ligt Fort De Roovere.

Beschrijving

Het Halsters Laag maakte vroeger deel uit van de West-Brabantse Waterlinie. Bij dreigend gevaar werd het hele gebied onder water gezet. De Ligne is vroeger gegraven en gebruikt als Turfvaart. Medio vorige eeuw werd het gebied gebruikt als grasland en de waterstand werd steeds verder verlaagd. In 2009 heeft SBB een deel van het gebied af laten graven en is de voedselrijke grond afgevoerd. Na dit verschralingsproces en de aanwezigheid van kwel krijgt de oorspronkelijke vegetatie weer de kans. We denken dan aan Gagel, Zonnedauw, Moerasviooltje, Moerashertshooi, Spaanse Ruiter, Veenpluis en verschillende orchideeen.

Mogelijkheden

Langs het Laageinde vinden we bij een bordje van SBB een hek waar je kunt beginnen aan de wandeling. (). Loop door het hek rechtdoor met aan je rechterkant de Ligne. Links liggen al mooie afgegraven laagtes. Na ongeveer een km lopen sta je onder de hoogspanningslijn en hier begint het laarzenpad van 4 km. Houdt rechts aan en volg de bordjes van het laarzenpad tot je weer terug bent bij de plaats waar het laarzenpad begon. Ga hier bij de Ligne rechts en loop terug naar het Laageinde. Je kunt ook beginnen op de P plaats van SBB bij Laageinde 26 doodlopend zandpad.

 

Wat is er zoal te horen en te zien

Meerdere ganzensoorten, Zomertaling, Casarca, Slobeend, Pijlstaart, Patrijs, Grote en Kleine Zilverrreiger, Sperwer, Havik, Buizerd, Bruine en Blauwe Kiekendief, Meerdere steltlopers, Groene Specht, Spotvogel, Roodborsttapuit, Putter, Kneu, Groenling en Rietgors.

Voor actuele gegevens kijk op Waarneming.nl.
Zoek onder: Halsteren – Het Laag e.o.

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 19-4-2020)