Algemeen
De Hoevense Beemden is een polder en natuurgebied (Poldersdijk) ten noorden van Hoeven. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer.

Ligging en bereikbaarheid

Het gebied ligt langs de Balrouwsche Vaart. Om er te komen kun je het beste Poldersdijk 4 in Halderberge in- geven op de routeplanner. Aan het begin van de dijk bij het Zandwiel kun je parkeren.

Beschrijving
In de 14e en 15e eeuw werd, net als bijna overal in West Brabant, in dit laaggelegen gebied turf gewonnen. In 1409 werd door de abt van de Sint-Bernardusabdij toestemming gegeven om de gronden ten noorden van het dorp Hoeven te bedijken. Tevens werd de moernering (turfwinning) er verboden. Aldus ontstond de Polder de Hoevensche Beemden. Vanwege de lage ligging was de polder vooral geschikt als hooiland (beemd). Daar de boeren in de zandige streken niet over veel beemden beschikten kon het hooi daarheen verhandeld worden. De huidige polder wordt in het westen begrensd door de Sint Maartenspolder en in het oosten door de Laakse Vaart. het gebied wordt bemalen door Gemaal Endekweek. Poldersdijk wordt gekenmerkt door een dijk beplant met Populieren. Langs de dijk liggen verschillende plassen en
elzenbroekbosjes. Met tevens Wilg, Es en Zomereiken. Natte weilandjes met rietkragen en poelen. En tot slot aan het einde van de Poldersdijk nog een Populierenbosje.


 
Mogelijkheden
Start bij wandelknooppunt 57. Wandel vanaf het Zandwiel over de dijk naar het zuidwesten naar KP 70. Dit is ongeveer 2 km en het mooiste deel van het gebied. Je kunt eenvoudig weg teruglopen of de weg vervolgen naar KP 77. Van hieruit naar KP 73. Op dit deel kom je nogmaals door een mooi gebiedje met bosjes en natte weilandjes. Van KP 73 naar KP 86 en vandaar over de weg terug naar het beginpunt KP 57. Dit is ongeveer 7 km.


 

Wat is er o.a. te zien
Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Kleine Zwaan, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Nijlgans, Kolgans, Wilde eend, Wintertaling, Krakeend, Kuifeend, Havik, Sperwer, Buizerd, Blauwe Kiekendief, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Wulp, Zilvermeeuw, Kokmeeuwe, Holenduif, Houtduif, IJsvogel, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Boerenzwaluw, Zwarte Kraai, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst, Blauwborst, Roodborsttapuit, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Zwartkop, Grasmus, Fitis, Tjiftjaf, Heggemus, Graspieper, Spreeuw, Groenling, Putter, Sijs, Kneu, Vink, Keep, Rietgors.


Impressies

 

 


 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 27-4-2020)