Algemeen

Na de aanleg van de Oesterdam ontstond het Markiezaatsmeer als een zoetwater gebied. Vroeger schorren en slikken en nu een prachtig zoetwatermoeras.
Eigendom van Brabants Landschap


Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaart Google maps

Atlasblokken 49-34-23/24/25.

Vanuit Breda nemen we de A58 naar Zeeland. Afslag 29 en op de eerste kruising rechtsaf. Tot aan de rotonde waar we linksaf slaan. Deze weg kruist de Antwerpsestraatweg en hier gaan we weer linksaf. Na een dikke km slaan we rechtsaf bij het bordje Kraaijenberg. Dit is de Fianestraat. We rijden door tot de parkeerplaats (nummer 21) aan de linkse kant.

Beschrijving

Eeuwenlang lagen er aan de voet van de Brabantse Wal schorren en slikken. Ze stonden in direct contact met de zee. De aanleg van het Schelde-Rijnkanaal in 1984 maakte hieraan een einde. Een groot gebied veranderde langzaam in een zoetwatermoeras. Het ontwikkelde zich tot een ‘wetland’ van internationale allure, het belangrijkste in Brabant. De Brabantse Wal is een in het grijze verleden door de oer-Schelde uitgesleten steilrand, een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. ‘De Wal’ slingert zich over een lengte van 25 km van Ossendrecht tot Steenbergen en bereikt plaatselijk hoogtes van meer dan 20 meter +NAP. Het zijn juist deze overgangen (gradiënten) die het gebied zo uiterst interessant maken voor flora en fauna.

Mogelijkheden

Als je vanaf de parkeerplaats naar boven loopt dan kom je bij het bezoekerscentrum dat vorig jaar geheel vernieuwd is. Vanaf de parkeerplaats starten twee wandelingen. Een korte wandeling (1,5 km) naar de vogelkijkhut die een prachtig uitzicht biedt op het Markietzaatsmeer en de slikken en ook het vogeleiland waar de Lepelaars broeden.
Een langere wandeling (10 km) via de hoeve Hildernisse naar de Duintjes en terug door de bossen van Landgoed Mattenburg en Lindonk. Prachtige oude bossen met bomen van honderden jaren oud. In de Oranjerie Mattemburgh kun je aanleggen voor een hapje en een drankje. Kijk op www.orangerie-mattemburgh.nl voor de openingstijden.
Bij het bezoekerscentrum de Kraaijenberg staat een hoge uitkijktoren waarop je een mooi overzicht hebt over het Markiezaatsmeer en het eiland de Spuitkop waarop veel vogels en oa de Lepelaars broeden. Je kunt van hieraf ook de vogelkijkhut zien liggen die hiervoor staat aangegeven. Loop terug naar beneden en houdt recht aan voor de parkeerplaats en links aan voor de vogelkijkhut.


Wat is er te zien

Lente/zomer

Lepelaar, Wilde eend, Waterhoen, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Groene specht, Boomklever, Boomkruiper, Bruine Kiekendief , Zeearend, Slechtvalk, Torenvalk, Buizerd, Havik, Sperwer, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Fitis, Tjiftjaf, Roodborsttapuit, Tapuit, Boomkruiper, Boomklever, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Zwarte mees, Kuifmees, Vink, Putter, Groenling,

Herfst/winter

Kleine Zwaan, Wilde zwaan, Wilde eend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Krakeend, Boomklever, Boomkruiper, Zeearend, Slechtvalk, Torenvalk, Buizerd,
Havik, Sperwer, Klapekster, Zwarte specht, Groene specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Boomkruiper, Boomklever Goudhaan, Alle mezensoorten, Groenling, Putter, Vink en Keep.


Impressies

 

 

 

 

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 25-4-2020)