Algemeen

De Noordpolder van Ossendrecht is een natuurgebied van 128 hectare groot in eigendom van Natuurmonumenten

Ligging en bereikbaarheid
De Noordpolder ligt ten noordwesten van Ossendrecht. Vanuit Ossendrecht makkelijk te bereiken via het adres Calfven 99, van daaruit loop je de Zouteweg in en volgt de bordjes met de fazant. Vanuit Hoogerheide parkeren langs of in de buurt van de Onderstal, Je kunt van daaruit via het Kerkepadje (afgesloten voor autoverkeer) ook de wandeling rond de polder doen.

Beschrijving:
De Noordpolder is een in 1685 ontgonnen polder onder aan Brabantse Wal, op de wisseling van lage kleigrond naar hoge zandgrond. Het oorspronkelijke ontginningspatroon is nog aanwezig in de loop van de sloten. Aan de oostkant ligt de Brabantse Wal, met een hoogteverschil over korte afstand van 17 meter. Vanaf de Wal stroomt grondwater in de richting van de polder en daar komt het als kwel weer aan de oppervlakte. In de polder groeien onder meer bosbies, koningsvaren, cyperzegge, pluimzegge en watereppe.
In de knotwilgen broeden steenuilen en de vochtige weilanden dienen als pleisterplaats voor grauwe gans en kolgans. Het gebied is vanaf de ten westen ervan gelegen Schenkeldijk goed te overzien.

Tot het bezit behoren ook enkele op de Brabantse Wal gelegen bosjes, zoals Vluchtheuvel en het Koepelbos, die uitzicht bieden over het poldergebied.

Natuurmonumenten plaatste stuwtjes in afwateringssloten om het schone kwelwater vast te houden en het vervuilde water uit de omgeving buiten te houden. Hiermee zijn natte graslandjes gemaakt waar dotterbloemen groeien. Het slotenpatroon is in stand gehouden omwille van de cultuurhistorische waarde. In samenwerking met het waterschap Brabantse Delta wordt de grondwaterstand hoog gehouden zodat het ijzerrijke water niet te snel wegstroomt.

Mogelijkheden
Natuurmonumenten heeft een wandeling van ongeveer vijf kilometer uitgezet door het gebied, niet nodig om die uit te draaien, het is feitelijk een rondje om de polder, en je kunt de bordjes met de fazant volgen om weer bij je uitgangspunt te komen. Horeca bij Calfven 99 in Ossendrecht, of in Hoogerheide.

In ‘De Visdief’ van mei 2020 een artikel over vogels kijken in de Noordpolder: Vogels herkennen Brabantse Wal.

Wat is er te zien en te horen
Op waarneming.nl te vinden onder : Woensdrecht, Noordpolder van Ossendrecht. Daar worden mooie dingen gemeld.
Nu eind juli was het redelijk stil, maar toch nog een tweetal groene spechten, merel, zanglijster, putters, buizerd, kleine karekiet, rietzanger, kieviten, blauwe reiger en grote zilverreiger, zwartkop, huiszwaluw, boerenzwaluw, wilde eend, krakeend, knobbelzwaan, fitis.
Voor de plantenliefhebbers is er ook van alles te beleven!

 

Wilma Rasink (juli 2022)