Algemeen

De Rucphense Bossen bestaan grotendeels uit Naald- en Gemengde bossen met hier en daar heidevelden, zandverstuivingen, brede zandbanen en weilanden. Het gebied is ongeveer 1200 ha groot en eigendom van oa de gemeenten Rucphen en Roosendaal, Brabant Water, Defensie, Particulieren en Natuurmonumenten.
 

Ligging en bereikbaarheid

Vanuit Breda gezien liggen de Rucphense Bossen ten zuidwesten van Breda en ook ten zuidwesten van Rucphen. Het gebied is het beste bereikbaar via de Parkeerplaats achter het Ossekopke aan de Postbaan 38. Even doorrijden bij het Ossenkopke en bij het infobord ligt een mooie parkeerplaats.

Beschrijving

Vroeger bestond dit gebied grotendeels uit saaie naaldbossen maar door de jaren heen wordt het gebied steeds interessanter door de omvorming naar gemengd bos. Afwisselend zijn de brede zandbanen, de weilandjes en de heidevelden met soms ook kleine zand- verstuivingen. Oorspronkelijk was dit een dekzandrug die een heide- en stuifzandgebied vormde. Daar is helaas niet veel meer van te zien. De Rucphense heide is een militair oefenterrein dat onder voorwaarde dagelijks toegankelijk is. De militairen houden bij hun oefeningen rekening met natuur en milieu. Hier worden alleen oefeningen met voertuigen en te voet gehouden.

Mogelijkheden

De meeste wandelingen, de rode (3 km), de gele (9 km) en de blauwe (4 km) starten op de voor omschreven parkeerplaats achter het Ossenkopke. Op de hoek van de Schietbaan en de Posthoorn, (beide straatnamen)
Vanaf de parkeerplaats rechtsaf lopen en het recreatiepark rechts houden en het bos links. De paaltjes zijn schuin afgezaagd en wijzen in de richting van de wandeling.
De groene route (6 km en zeker ook de moeite waard) start op een heel andere plek nl aan de Nederheidse baan hoek Roosendaalse baan. Loop voorbij het infobord langs het huis aan de Roosendaalse baan nr 44-23 en ga bij de ijzeren slagboom meteen rechtsaf. Volg vanaf hier de groene paaltjes. Het Ossekopke is een geliefde uitspanning vooral met kinderen maar ook wij kunnen er genieten van een lekker biertje of taske koffie.

 

 

Wat is er zoal te horen en te zien
Wespendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Boomvalk, Holenduif, Houtduif, Bosuil, Nachtzwaluw, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Groene specht, Boomleeuwerik, Zwarte kraai, Kauw, Ekster, Gaai, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Kuifmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Zwartkop, Tuinfluiter, Braamsluiper, Tjiftjaf, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Grauwe en bonte vliegenvanger, Heggenmus, Graspieper, Boompieper, Witte kwikstaart, Klapekster, Spreeuw, Appelvink, Groenling, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Kruisbek, Vink, Keep, Rietgors.

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 19-4-2020)