Algemeen
Stellebos is een opgespoten gebied van veertig hectare, gelegen tussen Nieuw-Vossemeer en Halsteren, op het uiterste randje van Noord-Brabant.

Ligging en bereikbaarheid
Klik hier voor kaart Google maps

Het Stellebos ligt ten zuiden van Nieuw-Vossemeer richting Halsteren, via de Veerweg en de Zeeweg, in wat de Eendrachtpolder was. Routebeschrijving via www.vvvbrabantsewal.nl  (zoek Stellebos). Ga je vanaf de N257 via de Oude Heydijk naar Nieuw-Vossemeer dan is de route via oude slingerende dijkjes ook zeker de moeite waard.
Aan de westkant grenst het bos aan het ScheldeRijnkanaal, aan de oostkant liggen weiden en akkers.

Stellebos kanaal, foto Wilma Rasink

Beschrijving
Het Stellebos is een klein natuurgebied, je loopt er in ongeveer twee uur tijd omheen. De voormalige slikken en schorren zijn bij de aanleg van de Schelde- Rijnverbinding (1975) opgespoten met zand, en beplant met bos als compensatie voor de natuur.
Inmiddels is het bos wat volwassener. Er zijn op dit moment dunningswerkzaamheden gaande en er worden zieke essen verwijderd. Het bos zelf is daarom afgesloten voor bezoekers, maar alleen al het rondje eromheen is de moeite waard.

De beplanting is gevarieerd loofbos: deels beuk, maar opandere plekken staan veel essen, berken, eik, els, wilg, veldesdoorn, meidoorn, en in de struiklaag kornoelje, gelderse roos, vlier, kardinaalsmuts. Dit betekent in juli ook aardig wat vlinders en lekker bramen eten onderweg.
In het Schelde-Rijnkanaal liggen op verschillende plaatsen dammetjes, die zorgen voor beschutte plaatsen, waar zich veel vogels verzamelen.

Mogelijkheden
Er is een parkeerplaats aan de noordkant. Aan de zuidkant is ook een ingang, maar daar is geen parkeerruimte.
Horeca vind je in Nieuw Vossemeer of in Halsteren.

Er is maar één route mogelijk op dit moment, en dat is om het bos heen lopen: langs het water naar het zuiden, tussen de schapen en prachtig bloeiende distels, met weidse uitzichten, en via het pad langs de bosrand weer terug.

Er is genoeg te zien, en een bezoek aan de plek laat zich goed combineren met bijvoorbeeld een wandeling aan de Dintelse Gorzen en diverse gebieden op Tholen.
Tegenover de parkeerplaats kun je ook nog uitkijken over gemaal Zoute Sluis van Rijkswaterstaat, met vispassage en waterharmonica. Ook daar willen in het riet van de waterzuivering wel vogels zitten.
Wie wil kan het Ommetje van de Eendracht volgen (ongeveer 10 km) dat ook rond het Stellebos gaat en verder de polder in.
Langs het water loopt ook een goede fietsroute.

Stellebos, foto Wilma Rasink

Wat is er te zien
Op een van de eerste regenachtige dagen in juli vooral Boerenzwaluwen (en een enkele Huiszwaluw), Spreeuw, Groenling, Huismus, Graspieper, Vink, Buizerd en Torenvalk. Aan de waterkant veel Witte Kwikstaarten. Krakeend, Wilde Eend, Grauwe Gans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Fuut en Meerkoet.

Op www.waarneming.nl  zoeken op Nieuw-Vossemeer – Stellebosweg e.o.

Wilma Rasink

 

Terug…

(Laatste inhoudelijke wijziging 4-11-2023)