Algemeen

Eigendom van  het Vlaams Gewest,  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Beheerder is de Afdeling Bos en Groen, Houtvesterij Antwerpen.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaartje google maps

Het domeinbos ‘De Elsakker’ is gelegen in Meerle (Belgie) , deelgemeente van Hoogstraten, in het uiterste noorden van de provincie Antwerpen. Het bos ligt op de grens van Nederland en Belgie. De grens wordt gevormd door de  Strijbeekse loop en de Gouwbergse loop. De Elsakker is alleen te bereiken vanuit Belgie maar dan wel via 4 verschillende kanten.

Beschrijving

De Elsakker vindt zijn oorsprong reeds in de 16e eeuw en maakte deel uit van de eigendommen van het Stift van Thorn (een kloostergemeenschap in Nederlands Limburg). Het huis tegenover de ingang aan de Chaamseweg, diende vele jaren tot buitenverblijf der raad- en rentmeester van Thorn. Een van hen was Wouter van Elsacker (1588), die bij zijn dood begraven werd in Meerle. Tot het einde van de 18de eeuw bleef het in gebruik bij de rentmeesters van Thorn. In 1963 werd het bos eigendom van een immobiliënmaatschappij die het wilde verkavelen in villapercelen, al dan niet speculerend op Nederlandse kopers. Dankzij de pas uitgevaardigde Wet op de Ruimtelijke Ordening (1962) gingen deze plannen niet door. Jaren van onderhandelen leidde uiteindelijk tot de aankoop van het bos door het Vlaams Gewest in 1984. Eeuwenlang bleef het oorspronkelijke heidelandschap onaangeroerd. Vanaf de 20e eeuw maakt de heide plaats voor landbouwgrond en naaldbos.

Nu vind je hier voornamelijk bos, met nog enkele heidepercelen, poelen en natte weilandjes. De bossen bestaan uit Grove Den, Ruwe Berk, Zomereik en Elzenbroekbos. In de heidepercelen vinden we Dop- en Struikheide.

Rechts het “oude” naaldbos en links het “nieuwe” gemengde bos

Het beheersplan zorgt er voor dat de naaldbossen worden omgevormd in gemengd bos met meer ondergroei en struiken. Dus interessanter voor de vogels.

Mogelijkheden

Er zijn 4 ingangen om de Elsakker te bezoeken. De eenvoudigste komende vanuit Nederland (Stijbeek) is de ingang langs de Strijbeekse weg. De ingang ligt dan aan de linkse kant van de weg. Er staat een informatiebord. Je kunt langs de weg rechts parkeren. Hier start een wandeling van 3,5 km die is aangegeven door witte paaltjes. Vanuit elke ingang start deze wandeling.

Het noordelijk gebied, het grensgebied waarlangs de Strijbeekse en Gouwbergse loop stromen is helaas niet toegankelijk voor wandelaars. De Strijbeekse loop komt uit in de Boven Mark.

Wat is er te zien?

Lente/zomer

Buizerd, Havik, Torenvalk, Grote Bonte Specht, Kuifmees, Koolmees, Pimpelmees, Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Boompieper, Goudvink, Vink.

Herfst/winter

Buizerd, Havik, Torenvalk, Houtsnip, Grote Bonte Specht, Kuifmees, Koolmees, Pimpelmees, Goudvink, Vink, Keep.

Impressies

Prachtige lanen in herfst kleuren

Tongvarens langs de beekjes

Diverse poeltjes en vennetjes verrijken het gebied

Gagelstruwelen

De Strijbeekse loop vormt slingerend de grens

De Strijbeekse loop vormt slingerend de grens

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)