Algemeen

Eigendom van Staatsbosbeheer. De Gooren en Krochten is een langgerekt gebied dat bestaat uit drie moerasachtige landschappen. Deze worden afgewisseld door hoger gelegen drogere gebieden, naald- en loofbos, open heide en verschillende beken. In de regio genaamd lopen zoals bijvoorbeeld de Goorloop. Het gebied ligt langs de Belgische grens.

Ligging en bereikbaarheid

Atlasblokken 50-32-33/42/43/51/52 en 50-41-15/25

De Gooren en Krochten kun je eenvoudig bereiken door vanuit Zundert de Meirseweg richting Meer (B) te nemen. Het eerste bosgebied (rechts) dat je tegen komt is de Lange Gooren en hier is een informatiebord en een kleine parkeerplaats. Helemaal aan het einde van de Krochten-weg, overigens een slecht zandpad met diepe kuilen, vlak tegen de Maalbergen staat nog een informatiepaneel waar je een wandeling kunt starten.

Beschrijving

De variatie aan hoge en lage delen, open en beboste delen zorgt dit ervoor dat het natuurgebied een unieke combinatie vormt van allerlei planten en bomen. Enkele hiervan zijn zelfs zeer zeldzaam en bijzonder. Zo groeit er de sterk geurende gagel, de gele ratelende ratelaar en de kleine vleesetende zonnedauw. Ook bijzonder zijn bomen als de zeeden en een laan met oude eiken. De drie bovengenoemde gebieden zijn van boven naar beneden de Waaijenberg, de Lange Gooren en de Krochten. De vennen en moerassen zijn ideaal voor salamanders, padden en kikkers. Vanaf het heideveldje aan de Lange Gooren heb je een prachtig zicht over het voedselarme moeras met gagel, dopheide, lavendelheide, zonnedauw en veenbes. Dit is een uiterst kwetsbaar gebiedje. In de Waaijenberg is ook een mooie heuvel begroeid met heide van waaraf je een prachtig uitzicht hebt over de lager gelegen en natte delen van het gebied. De aanwezige en aangeplante naaldbossen waaronder de Franse Mast worden gedund waardoor meer loofhout de kans krijgt om op te schieten.

Hierdoor ontstaat een gevarieerder bos. Op sommige plaatsen worden naaldbomen gekapt om de heidevegetatie weer de gelegenheid te geven. De natte delen zijn ontstaan door turfwinning. Periodiek worden deze weer open gemaakt om totale verlading te voorkomen. Zo krijgen salamanders, kikkers en padden weer ruim baan. De heideveldjes en de weilandjes worden periodiek gemaaid en van boomopslag ontdaan om ze open te houden en te verschralen.

Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk over paden. Het natuurgebied kent drie deelgebieden: De Waaijenberg, De Lange Gooren en De Krochten. De nieuwe wandelroutes lopen door de ‘De Waaijenberg’ en ‘De Krochten’ en hebben een lengte van 2,5 en 3 km. De wandelingen zijn gemakkelijk te combineren met de bestaande wandelroute in ‘De Lange Gooren’ waardoor een langere route (met gele paaltjes aangeduid) ontstaat. Het Belgische Kasteel Maxburg is een cultuurhistorische plaats die aan de Krochten grenst. Samen met een oude eikenlaan vormden vier grote stenen vazen de grens van dit landgoed. Een vaas is maar bewaard gebleven en deze vindt je nog op het uiterste zuidelijke punt van de wandelroute aan het eind van een van de eikenlanen. De dichtstbijzijnde horecagelegenheden vinden we in Zundert.

 

Wat is er te zien

Lente/Zomer
Blauwe reiger, Wintertaling, Wilde eend, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Patrijs, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Wulp, Holenduif, Houtduif, Zomertortel, Koekoek, Bosuil, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Boompieper, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Blauwborst, Zwarte roodstaart, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Spotvogel, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaantje, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Staartmees, Matkop, Kuifmees, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Wielewaal, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Kneu, Goudvink, Geelgors, Rietgors.

 

Herfst/Winter

Blauwe reiger, Wintertaling, Wilde eend, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Patrijs, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Watersnip, Houtsnip, Wulp, Holenduif, Houtduif, Bosuil, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, , Merel, Zanglijster, Grote lijster, Goudhaantje, Staartmees, Matkop, Kuifmees, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Sijs, Putter, Vink, Keep, Groenling, Kneu, Goudvink, Geelgors, Rietgors.

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)