Algemeen
Eigendom van Staatsbosbeheer.
Het Belgische deel is eigendom van het agentschap voor Natuur en Bos. Het Merkske vormt namelijk de grens tussen Nederland en België.
Het gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur.

Ligging en bereikbaarheid

Atlasblokken 50-44 en 50-45.

Het Oostelijke deel van het Merkske ook wel de Broskens genaamd is het beste te bereiken via de Hoog- straatsebaan. Vanuit Baarle Nassau richting Hoogstraten aan de linkerkant van de weg. Sla dus komende vanaf Baarle Nassau na nr 55. links af het zandpad in en rijdt rechtdoor totdat je een informatiebord van Staats-bosbeheer tegenkomt.

Beschrijving
Het Merkske is een van de mooiste beekdalen van Brabant. Door dat dit gebied vrijwel vergeten was is het ook heel goed gespaard gebleven. De beek kronkelt of meandert door het landschap. Door de combinatie met de kleinschalige landbouw is dit gebied gekenmerkt door de vele natuurlijke afscheidingen. In het beekdal wisselen kleine weilandjes, poelen, vennen, bosjes en bomenrijen elkaar af. Zo ontstaat een prachtig kleinschalig landschap. Het beekdal is erg fraai en gevarieerd en vooral beroemd om zijn beemden. Beemd is het Brabantse woord voor een vochtig hooilandje langs een beek. Het overstroomd ook in de winter bij hoge waterstanden.
Het gebied kent ook nog vele plantensoorten (Moesdistel, Slanke sleutelbloem en Knolsteenbreek) die landelijk zeer zeldzaam zijn. Zo vindt je hier zomers ook zeldzame vlinders en libellen. Het beekdal van het Merkske behoort tot de rijkste amfibiegebieden van Nederland.
De hooilandjes ofwel beemden worden jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dit om deze beemden verder te verschralen. De poelen worden om de paar jaar geschoond om ze open te houden. Ook de vele zandpaden worden goed onderhouden.

Mogelijkheden
Het gebied is vrij toegankelijk over de paden.
Parkeer de auto bij het informatiebord.
Hier begint de wandeling aangeduid met blauwe laarsjes. Let op het gebied kan plaatselijk vrij nat zijn.
Koffie of een lekker Belgisch biertje bij Cafe in Holland, Schootsenhoek 23 in Castelré.

Wat is er te zien

Lente/Zomer
Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Wilde eend, Wintertaling, Slobeend, Wespendief, Havik, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Boomvalk, Patrijs, Kwartel, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Wulp, Holenduif, Houtduif, Zomertortel, Koekoek, Steenuil, Ransuil, IJsvogel, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Nachtegaal, Heggenmus, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Spotvogel, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjif tjaf, Fitis, Goudhaantje, Bonte vliegenvanger, Staartmees, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boom-kruiper, Wielewaal, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Geelgors, Rietgors.

Herfst/Winter
Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Wilde eend, Wintertaling, Slobeend, Havik, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Watersnip, Houtsnip, Wulp, Holenduif, Houtduif, Steenuil, Bosuil, Ransuil, IJsvogel, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Winterkoning, Roodborst, Heggenmus, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grote lijster, Goudhaantje, Staartmees, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Groenling, Putter, Sijs, Kneu, Geelgors, Rietgors

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)