Verstoring van vogels door recreatie

In de media - Verstoring van vogels door recreatie

In 2022 gaf Vogelbescherming Nederland opdracht voor het rapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’ (Krijgsveld en anderen, 2022).
Daaruit komt naar voren dat verstoring door recreatie aanzienlijk is. Voorlichting aan kitesurfers en andere watersporters is daardoor noodzakelijk.
Vooral omdat verstoring van op het water rustende of naar voedsel zoekende vogels bijna nooit moedwillig plaatsvindt.
Het lijkt immers of de vogels even opvliegen en later weer (elders) neerdalen. In het echt betekent dit dat vogels continu energie verspillen aan zichzelf in veiligheid brengen. En onbekend maakt onbemind.

Vogelbescherming heeft daarom dit filmpje gemaakt. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen helpen om dit filmpje te verspreiden. Het filmpje is goed bruikbaar om te delen via sociale media, (nieuws)websites etc. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er in, op en rond het water rust is op de plekken die voor vogels zo belangrijk zijn. Zie ook hier voor meer: Vogelbescherming: Watersporters houd rekening met de vogels | Vogelbescherming.

 

Vergelijkbare berichten