’t Hupke Winter 2020 nummer 183

Hupke 183 winter 2020

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer
 • Vogels houden van Breda; vogeltuintips
 • Uit het archief; de Ringmus
 • Boerenzwaluwslaapplaats in Breda
 • Van nestkasten, dode jongen, buxusmotten en tekenbanden
 • Heeft de patrijzenstand het dieptepunt bereikt?
 • Kleine zwaan, Cygnus columbianus bewickii
 • Slechtvalken op de Grote kerk van Breda
 • Werkgroep Weidevogelbescherming Weimeren
 • Levenslessen die vogels ons (kunnen) leren
 • Natuurtijdschriften.nl
 • Inventarisatie Sovontellers
 • Inventariseren voor het behoud van een natuurgebied
 • Een dagje vogelen met Sandra Aarts
 • Natuurgebied in de regio; Landgoed Valkenberg
 • Bijzondere waarneming: Siberische kauw

 

’t Hupke Herfst 2020 nummer 182

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Vogels houden van Breda; vogeltuintips
 • Uit het archief; de Kemphaan
 • Drie nieuwe windmolens bij Etten-leur
 • Renovatie van huurwoningen
 • ErvenPlus in Breda
 • Nestkasten op de Rith
 • Twee knobbelzwanen met halsband in de Zonzeel
 • Het moet niet gekker worden
 • De Sijs, Spinus spinus
 • Fenologie 2020: de Boerenzwaluw
 • Ooievaar slachtoffer van vislijn
 • Natuurproject Noordrand-midden, deelgebied Weimeren fase 1
 • De Huiszwaluw in Breda in 2020
 • Een dagje vogelen met Laurie Rijsdijk
 • Natuurgebied in de regio; De Reten
 • Bijzondere waarneming: Weidevogels

 

’t Hupke Zomer 2020 nummer 181

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Vogels houden van Breda; vogeltuintips
 • Uit het archief; de Krakeend
 • Slaapplaats witte kwikken
 • Erelid Frans van Genuchten overleden
 • Ik word er tureluurs van
 • Akker Markdal
 • Aalscholver vindt dood door vislijn
 • Grauwe Kiekendieven in 1945
 • De Gierzwaluw, Apus Apus
 • De Huismus in het centrum van Breda 2019
 • Vogelgedrag
 • Een dagje vogelen met Tonny en Rob Fischer
 • Natuurgebied in de regio; Landgoed Hondsdonk
 • Bijzondere waarneming: slaapplaats oeverzwaluwen

 

’t Hupke Lente 2020 nummer 180

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Vogels houden van Breda; vogeltuintips
 • Uit het archief; Wilde eend
 • Werkgroep Excursies
 • Excursie Vrije Kavelen (Zonzeel)
 • Nieuwjaarsbijeenkomst
 • Oud voorzitter; Kors Jan
 • Vogeljaar 2019
 • Stoere vrouwen hoor, daar in de duinen!
 • De Groenling
 • Verslag roofvogeltelling Wset Brabant 2019
 • Oproepen
 • Fenologie 2020
 • Slechtvalk aan de dis
 • Dagje vogelen met Ger Duijf
 • Natuurgebied in de regio; Leemputten Udenhout
 • Bijzondere waarneming; Blauwe Kiekendief


Terug…