Verslag Roofvogeltelling december 2006

Roofvogeltelling 2006

Voor de derde winter op rij hebben we in het weekeind van 16 en 17 december met succes een integrale telling georganiseerd van roofvogels. Het idee om een integrale telling van roofvogels te houden is ontstaan omdat er weinig bekend is, cijfermatig bij SOVON, over overwinterende Slechtvalken in de regio West Brabant (binnendijks).
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Friesland en het noordelijke deltagebied, waar wel goede cijfers van bekend zijn. Waarnemingen van overwinterende Slechtvalken worden in West Brabant maar mondjesmaat doorgegeven aan SOVON.
Echter, er worden steeds meer Slechtvalken waargenomen in West Brabant. Om de huidige verspreiding van overwinterende Slechtvalken in kaart te kunnen brengen hebben leden van de West Brabantse Vogelwerkgroep besloten om een zo groot mogelijk deel van West Brabant simultaan te tellen. In 2 jaar tijd is de integrale telling van slechtvalken uitgegroeid tot het in kaart brengen van al de roofvogels in het
onderzoeksgebied.

Klik op Verslag Roofvogeltelling december 2006 voor het verslag.

Vergelijkbare berichten