Verslag Roofvogeltelling december 2010

Roofvogeltelling 2010

Vanaf de winter 2004/2005 is jaarlijks een telling van overwinterende roofvogels in West-Brabant georganiseerd. Dit seizoen beleefde de telling haar zevende editie en deze vond plaats in het weekend van 18 en 19 december. Vanwege de barre weersomstandigheden waren veel wegen slecht begaanbaar en dat heeft er toe geleid dat er dit jaar niet geteld is in de Biesboschpolders en het gebied direct ten noordwesten van Breda. Mede daardoor zijn er minder roofvogels waargenomen dan in voorgaande jaren.

Het onderzoeksgebied betreft voornamelijk de zeeklei- en laagveenregio in Noordwest-Brabant. Hier werden de agrarische- en natuurgebieden in de gemeenten Steenbergen, Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Waalwijk, Halderberge, Etten-Leur, Breda en Oosterhout onderzocht. Daarnaast is er geteld in de beekdalen aan weerszijden van het Mastbos, op de Bleeke Heide en op de Vliegbasis Gilze-Rijen.
Op de verspreidingskaartjes zijn de geheel of gedeeltelijk onderzochte atlasblokken gearceerd weergegeven.

Klik op Verslag Roofvogeltelling december 2010 voor het verslag.

Vergelijkbare berichten