Vereniging

Informatie

Informatieblad

Het informatieblad wordt jaarlijks geactualiseerd. Het is bedoeld om nieuwe leden wegwijs te maken binnen de West Brabantse Vogelwerkgroep. Tevens kan deze uitgave dienst doen als naslagwerk voor de bestaande leden.

Informatieblad 2024- 2025

Informatiefolder

De West Brabantse Vogelwerkgroep heeft in 2010 een nieuwe folder uitgebracht. Uitgeverij Prospera heeft, samen met Vormgeving sARTs, deze folder gratis ontworpen.
De folder is geprint op ecologisch papier en wordt, waar mogelijk, verspreid voor een eerste kennismaking met onze werkzaamheden.

Informatiefolder 

Bestuur

Bestuursvorm

De West Brabantse Vogelwerkgroep is een vereniging met notarieel vastgelegde statuten. Dit betekent dat de vereniging rechtspersoonlijkheid heeft, wat onder meer van belang is bij het maken van bezwaar tegen allerlei besluiten, zoals in het kader van bestemmingsplannen, landinrichting, enzovoort.

We hebben ons ten doel gesteld:

  • het verzamelen en vastleggen van gegevens betreffende het voorkomen van vogels in haar werkgebied
  • het bestuderen van vogels
  • het inventariseren van vogels
  • het beschermen van vogels
  • het leveren van een bijdrage aan milieubescherming

Samenstelling bestuur

VoorzitterBert van de Haar voorzitter@westbrabantsevwg.nl
SecretarisGer Duijf secretaris@westbrabantsevwg.nl
Penning­meesterKees Wijnen penningmeester@westbrabantsevwg.nl
PR en Commu­nicatieIneke Buijnsters-Lips publiciteit@westbrabantsevwg.nl
Coördinator Bio-secre­tariaatLaurie Rijsdijkbio-secretaris@westbrabantsevwg.nl
Bestuurslid Algemene ZakenVacant

Klik op de link voor de ‘Bestuurstaken en verantwoordelijkheden

 

Beleid

Het beleidsplan kun je hier downloaden.

Beleidsplan 

Statuten en HR

Statuten

De verenigingsstatuten kun je hier downloaden.

Verenigingsstatuten

Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk reglement vastgesteld op 31 maart 2022 kun je hier downloaden.

Huishoudelijk reglement

Verzekering

Collectief verzekerd via de Gemeente Breda

De vrijwilligers van de West Brabantse Vogelwerkgroep zijn collectief verzekerd via de Gemeente Breda.
Voor meer informatie en de polisvoorwaarden:

Breda Actief

Vrijwilligersverzekering Breda

Deze geldt voor alle leden van onze vereniging, die vrijwilligerswerk doen voor de vereniging. Ook voor de bestuursleden (bestuurdersaansprakelijkheid). Wel is er een artikel met een voorwaarde m.b.t. een sluitende begroting, maar dat begrip heeft een ruime definitie: het is een begroting die exploitatietekort heeft dat groter is dan de reserves.
Doel is dat het privévermogen niet aangesproken kan worden.
Alleen als de vereniging ingrijpend zou veranderen zou de verzekering niet meer voor eenieder gelden. Bijvoorbeeld als er hoge onkostenvergoedingen (boven de vrijstelling) worden betaald, onroerend goed in bezit is of leden in loondienst zijn.

De verzekering is second dekking, dus eerst wordt gekeken of er een andere verzekering dekt.
Raadpleeg, indien gewenst, de hele tekst van de verzekering via de website van de West Brabantse Vogelwerkgroep onder het kopje Vereniging en dan Verzekering. Met verder doorklikken kun je dan naast de tekst ook een schadeformulier verkrijgen.

Aan deze tekst mogen geen rechten worden ontleend.

Dekkingsoverzicht

Anbi

Erkenning

De West Brabantse Vogelwerkgroep is door de belastingdienst erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).
Dit betekent dat de vogelwerkgroep een fiscaal erkend goed doel is waardoor giften (inclusief contributie) aan de vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook erfenissen aan de vogelwerkgroep onbelast. Voor een precieze uitleg rondom de ANBI regelingen verwijzen wij naar de site van de belastingdienst.

Daar kan ook worden getoetst dat de West Brabantse Vogelwerkgroep daadwerkelijk een ANBI is.

www.belastingdienst.nl

Verplichte gegevens ANBI

Om als ANBI erkend te blijven moeten wij een aantal gegevens op onze website publiceren.
Dat doen wij hieronder.

Privacy Statement

Het Privacy Statement van de West Brabantse Vogelwerkgroep kun je hier downloaden.

Privacy Statement

Inhoud pagina