Samenwerkingsverband

Contactpersoon: Jan Benoist
E-mail: polen@westbrabantsevwg.nl

De West Brabantse Vogelwerkgroep ging in het voorjaar van 1998 op excursie in het noordoosten van Polen.
De excursie werd geleid door de toenmalige voorzitter van de PTOP (Noord Oost Poolse bond voor Vogelbescherming) Przemek Bielicki. Hij was het die de leden van de Vogelwerkgroep enthousiast maakte voor de projecten van de PTOP. Zo wilde men de Bovenloop van de Narew tot Landschapspark laten verklaren, door op strategische punten zelf een aantal reservaten te stichten. De Poolse rode koe en het Poolse paard weer introduceren en dit alles in nauw overleg met de plaatselijke bevolking. Voor het gebied is het een kans op economische vooruitgang door extensieve vormen van toerisme en recreatie.

Het is nu twee voor twaalf. De mooie gebieden zijn er nog volop; alleen dienen ze te worden beschermd voor ze ten prooi vallen aan EEG-projectontwikkelaars en mogelijke economische ontwikkelingen mede door toetreding tot de EU van Polen in 2004. De gebieden zijn nu nog relatief goedkoop te verwerven.

De PTOP is in 1985 opgericht, toen nog onder het communistische bewind. De oprichting ging niet van een leien dakje, daar de doelstelling van de PTOP natuurlijk in die tijd door het communistische bewind werd gewantrouwd. Wat gaan ze werkelijk doen, dacht de regering!

Uiteindelijk is het toch allemaal gelukt en de PTOP is daarmee de oudste private vogel- en natuurbeschermingsorganisatie van Polen.
De PTOP is een kleine, doch zeer professionele organisatie met een groot scala aan activiteiten.  Zij hebben een kantoor in Bialystok. Van hieruit worden alle zaken gecoördineerd. De salarissen worden betaald door een percentage van de ontvangen subsidies van ECOFOUND te bestemmen voor dit doel. ECOFOUND is een Poolse instelling die overheidssubsidies voor natuurontwikkelingsprojecten verdeeld.

Destijds beschikte de West Brabantse Vogelwerkgroep over een pot “Bijzondere Projecten”. Dat budget was ontstaan door deelname aan rommelmarkten, persoonlijke inzet van de leden en de verkoop van inventarisatiegegevens uit het zelf opgezette bestand dat destijds al ruim 30.000 waarnemingen bevatte. Het bedrag moest rechtstreeks ten goede komen aan de vogels.

Het geld uit deze pot, destijds ruim 10.000 gulden, is geschonken aan de PTOP. Maar niet zo maar. Met het geld heeft de PTOP een natuurgebied kunnen kopen bij Ancuty aan de Narew.

Vanaf 1999 trekken enkele leden van de werkgroep elke twee jaar naar onze vrienden in het Noord Oosten van Polen om de vriendschapsbanden in stand te houden.

Sinds 1994 heeft de samenwerking geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de PTOP en de West Brabantse Vogelwerkgroep.

Letter of intention on the partnership co-operation between The North Podlasie Society for Birds Protection located in Białowieża (Poland)
and
West Brabantse Vogelwerkgroep located in Breda (the Netherlands)

 

Regelmatig brengen leden van de werkgroep bezoeken aan het Noord Oosten van Polen en aan onze vrienden van de PTOP waarbij meestal ook een donatie wordt gedaan.

 

Laatste inhoudelijke wijziging 01-01-2024

PTOP Polen 1 - Jan Benoist
PTOP Polen 2
PTOP Polen 2 - Jan Benoist