Coördinatoren
Mathilde Marijnissen, Wilma Rasink en Merel Roks

Emailadres
lezingen@westbrabantsevwg.nl

Doel
Het organiseren van lezingen c.q. informatieavonden over een vogelsoort, -gebied, ontwikkeling in de vogelstand of aanverwante onderwerpen die te maken hebben met het monitoren en/of beschermen van vogels.
Minstens éénmaal per jaar proberen we een onderwerp zo te kiezen dat de lezing gekoppeld kan worden aan een excursie in het betreffende gebied.

Gebied
Met een voorkeur voor West Brabant, zoeken we het soms dicht bij huis en soms wat verder (of heel ver) weg. Voorwaarde is dat een onderwerp bijdraagt aan het vergroten van kennis over vogels / natuur.

Werkwijze
Door vakbladen en publicaties te volgen, zoeken we sprekers die op niveau, en met enige diepgang kunnen vertellen over hun onderwerp..

Toegankelijkheid
De lezingen zijn in principe voor leden en niet-leden en zijn gratis toegankelijk. De avonden vinden in principe plaats op donderdag en zoveel als mogelijk in De Wegwijzer. Ze worden aangekondigd via onze Nieuwsbrief, Website, FaceBook en via de lokale pers.

Bijzonderheden

Tips over sprekers of onderwerpen zijn altijd welkom. In die zin kunnen alle leden van de VWG een bijdrage leveren via bovenstaand mailadres. Wie elders een inspirerende lezing heeft bijgewoond mag dat dus altijd melden.

laatste wijziging: 01-01-2024

Terug…

mogelijkheid voor 3 foto’s