Algemeen

Het Boomkikkerpad is een ecologische verbindingszone (EVZ) en eigendom van de Gemeente Gilze en Rijen.

Ligging en bereikbaarheid

Het Boomkikkerpad – Toxandria is te bereiken via de Veenstraat in Molenschot maar vanuit Breda beter te bereiken via de Leyweg hoek Kapelstraat/Groenstraat in Molenschot. In de brede berm kun je parkeren. 

Beschrijving

Dit gebied maakt deel uit van een veel grotere ecologische verbindingszone die loopt van de Vliegbasis Gilze Rijen naar het Broek in Chaam. Deze verbindingszone is bedoeld om de populatie Boomkikkers in beide voornoemde gebieden met elkaar in verbinding te brengen. Hierdoor wordt de nodige uitwisseling mogelijk. Het geheel maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant. (de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur Nederland) Het gebied bestaat uit hooilanden, akkertjes, braamstruwelen, poelen en houtwallen. Vooral de poelen en de braamstruwelen zijn erg geliefd bij de Boomkikker. Het spreekt vanzelf dat naast de Boomkikker ook vele vogels gebruik maken van deze EVZ. Een ander deel van deze EVZ is de GilzeWouwerbeek. (beschreven in Hupke 159 winter 2014)

Mogelijkheden

Je kunt een mooie wandeling maken van ongeveer 3 km. Ga door het hek op de hierboven genoemde hoek
LeyweG/Kapelstraat en volg het pad helemaal naar achteren tot voorbij de golfbaan en tot KP 49 van het
wandelnetwerk.
Ga hier linksaf langs de golfbaan. De witte paaltjes duiden de grens aan van de golfbaan Toxandria.

Loop door tot een T splitsing. Ga hier links af op de Goorbergseweg. Loop helemaal door tot je bij een verharde weg komt. Dit is de Groenstraat. KP 89 van het wandelnetwerk. Ga hier weer links en u bent terug bij AF.

Wat is er zoal te horen en te zien
Voor actuele gegevens kijk op Waarneming.nl.
Zoek onder: Molenschot of Molenschot Golfclub Toxandria

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 18-4-2020)