Klik hier voor de handleiding voor waarneming.nl t.b.v. de subsite van de West Brabantse Vogelwerkgroep

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van waarneming.nl als zodanig

Klik hier voor het nieuwsbrieven archief van waarneming.nl

Klik hier om de telgegevens van de West Brabantse Vogelwerkgroep op waarneming.nl openen.

Alle waarnemingen ingevoerd via de hier boven genoemde link, via de algemene website van waarneming.nl of via de mobiele apps ObsMapp en/of iObs komen vanzelf terecht in de database van onze vogelwerkgroep indien voldaan wordt aan het onderstaande.

Lidmaatschap West Brabantse VWG via waarneming.nl

Als je via de website van de West Brabantse VWG inlogt bij waarneming.nl kan je op je eigen naam klikken en bij Lidmaatschappen, West Brabantse Vogelwerkgroep selecteren (zie groene pijl). Eventueel kan je een waarnemerscode invullen van bijv. Sovon, maar dit is geen verplicht veld.
Voortaan worden dan al je waarnemingen automatisch gekoppeld aan de West Brabantse Vogelwerkgroep.